Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
fax. +385(0)1 482-8379
e-mail: icc@hgk.hr

ICC – Svjetska poslovna organizacija

Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce - ICC) osnovana je 1919. godine u Parizu i predstavlja najveću svjetsku poslovnu organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim narodima.

Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim članovima diljem svijeta obuhvaćaju globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. U Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine.

Kamen temeljac djelovanja ICC-a su specijalizirane komisije. Sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-a, tvrtke članice, poslovna udruženja i renomirani stručnjaci oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, kao i o bitnim stručnim temama, kao što su, između ostaloga, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo.

Važna je i uloga ICC-a u radu specijaliziranih radnih grupa poput Grupe za ekonomsku politiku te ICC Savjetodavne grupe G20, putem koje ICC sudjeluje kao jedan od partnera na poslovnim forumima G20 zemalja.

Tri glavne djelatnosti ICC-a su utvrđivanje pravila, rješavanje sporova i zagovaranje politika. Kako tvrtke i udruženja učlanjena u ICC-u i sama sudjeluju u međunarodnom poslovanju, ICC predstavlja vrhunski autoritet u donošenju pravila kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Premda se ta pravila primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, ona se svakodnevno poštuju u nebrojenim transakcijama i postala su dijelom samog tkiva međunarodne trgovine.

ICC pruža i važne usluge, među kojima prvo mjesto zauzima njegovo Međunarodno arbitražno sudište, kao vodeće svjetsko arbitražno tijelo. Tu su i usluge Svjetske federacije komora, ICC-eve globalne mreže trgovačkih komora kroz koju se potiču suradnja i razmjena najboljih običaja među komorama. ICC nudi i posebne programe izobrazbe i seminare, a na tom je području i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu.

Neke od najpoznatijih publikacija su Incoterms 2010, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC-evi modeli ugovora i mnogi drugi.

ICC kodeksi poslovanja primjenjivi na dobrovoljnoj osnovi uključuju "Pravila ponašanja u borbi protiv iznude i podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama", ICC-ev kodeks oglašavanja i marketinga, Devet praktičnih koraka za odgovorno poslovno ponašanje itd. Oni se često odražavaju u nacionalnim propisima i pravilima profesionalnih udruženja.


Pokretanje ICC Akademije - novog, vodećeg izvora za stručno obrazovanje

Međunarodna trgovačka komora (ICC), svjetska poslovna organizacija, 18. ožujka 2015. pokrenula je ICC Akademiju i time postavila nove visoke standarde za stručno obrazovanje. Sa sjedištem u Singapuru i dostavljena putem digitalne platforme, Akademija će pružati rigoroznu, relevantnu i primjenjivu poslovnu edukaciju - potičući pojedince da maksimalno ostvare svoje potencijale, uzimajući u obzir profesionalnu kompetenciju i etičko ponašanje. Akademija je pokrenuta u suradnji sa International Enterprise (IE) Singapur, a zajednički je cilj unaprijediti znanje praktičara diljem svijeta u širokom rasponu poslovnih sektora.

http://www.iccwbo.org/training-and-events/online-training/icc-academy/

www.icc.academy


12. prosinca 2015. u Parizu 196 strana UN-ove Okvirne konvencije o klimatskim promjenama (UNFCCC) usvojilo je prvi univerzalni, pravno obvezujući Klimatski sporazum, nazvan "Pariški sporazum" koji će zamijeniti Kyoto protokol 2020. godine.

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/environment-and-energy/icc-and-cops/un-climate-change-conference-cop21/
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora