Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

ICC – Svjetska poslovna organizacija

Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce - ICC) osnovana je 1919. godine u Parizu i predstavlja najveću svjetsku poslovnu organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim narodima. 

Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim članovima diljem svijeta obuhvaćaju globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. U Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine.

Kamen temeljac djelovanja ICC-a su specijalizirane komisije. Sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-a, tvrtke članice, poslovna udruženja i renomirani stručnjaci oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, kao i o bitnim stručnim temama, kao što su, između ostaloga, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo.

Važna je i uloga ICC-a u radu specijaliziranih radnih grupa poput Grupe za ekonomsku politiku te ICC Savjetodavne grupe G20, putem koje ICC sudjeluje kao jedan od partnera na poslovnim forumima G20 zemalja.

Tri glavne djelatnosti ICC-a su utvrđivanje pravila, rješavanje sporova i zagovaranje politika. Kako tvrtke i udruženja učlanjena u ICC-u i sama sudjeluju u međunarodnom poslovanju, ICC predstavlja vrhunski autoritet u donošenju pravila kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Premda se ta pravila primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, ona se svakodnevno poštuju u nebrojenim transakcijama i postala su dijelom samog tkiva međunarodne trgovine.

ICC pruža i važne usluge, među kojima prvo mjesto zauzima njegovo Međunarodno arbitražno sudište, kao vodeće svjetsko arbitražno tijelo. Tu su i usluge Svjetske federacije komora, ICC-eve globalne mreže trgovačkih komora kroz koju se potiču suradnja i razmjena najboljih običaja među komorama. ICC nudi i posebne programe izobrazbe i seminare, a na tom je području i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu.

Neke od najpoznatijih publikacija su Incoterms 2010, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC-evi modeli ugovora i mnogi drugi.

ICC kodeksi poslovanja primjenjivi na dobrovoljnoj osnovi uključuju "Pravila ponašanja u borbi protiv iznude i podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama", ICC-ev kodeks oglašavanja i marketinga, Devet praktičnih koraka za odgovorno poslovno ponašanje itd. Oni se često odražavaju u nacionalnim propisima i pravilima profesionalnih udruženja.


ICC je 13. prosinca 2016. godine dobio status promatrača na Općoj skupštini UN-a

ICC je prva poslovna organizacija koja je dobila takav status omogućavajući svjetskoj poslovnoj zajednici, pa tako i hrvatskoj, izravan glas i doprinos radu UN-a odražavajući na taj način ključnu ulogu privatnog sektora u provedbi UN-ove 2030 Agende za održivi razvoj.  

Više informacija dostupno je na ICC website.


Na izvanrednoj sjednici Svjetskog vijeća ICC-a, održanoj u Tokiju 8. ožujka 2018., za novog glavnog tajnika ICC-a jednoglasno je izabran John W.H. Denton, a Paul Polman (CEO, Unilever) za novog prvog potpredsjednika. 

Gospodin Denton je predsjednik Uprave vodećeg australskog odvjetničkog društva Corrs Chambers Westgarth.


S obzirom na rastuće trgovinske napetosti uzrokovane predloženim povećanjem tarifa, predsjednik ICC-a Sunil Bharti Mittal (17. travnja 2018.) izjavio je:

„Otvorena tržišta potpomognuta multilateralnim trgovinskim sustavom utemeljenim na pravilima bila su vitalni pokretač prosperiteta na globalnoj razini u posljednjih 50 godina. Svako narušavanje spomenutog sustava bilo bi prilično skupo za sve uključene strane.

'Izlet' s carinama neizbježno će utjecati na mala i srednja poduzeća koja u značajnoj mjeri ovise o uvoznim robama i uslugama. Dugotrajna trgovinska politika SAD-a, kao npr. Opći sustav preferencija, pokazala se kao ključan faktor u pružanju potpore rastu malih i srednjih poduzeća i otvaranju radnih mjesta. 

Progresivno zatvaranje najvećeg svjetskog gospodarstva naštetit će i američkoj i globalnoj perspektivi rasta. U međusobno povezanom svijetu, međunarodnom trgovinom ne može se upravljati odlukama temeljem kojih se profit jedne strane ostvaruje isključivo na račun odnosno gubitkom druge strane. Potičemo SAD i sve njegove trgovinske partnere da pronađu nove načine rješavanja tekućih trgovinskih napetosti kroz multilateralni dijalog - i bez pribjegavanja daljnjim povećanjima tarifa. "


Na Svjetskom vijeću, 21. lipnja 2018. godine, za predsjednika ICC-a izabran je g. Paul Polman, predsjednik Uprave Unilevera.

Također, izabrani su:

  1. predsjednik Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-a: Alexis Mourre (u drugom mandatu)
  2. prvi potpredsjednik: Ajay Banga (President and CEO Mastercard)
  3. potpredsjednik:  Yassin Al Suroor (Chairman, A’amal Group)
  4. članovi Izvršnog odbora:
  • Monica de Grieff (Colombia), President, Bogota Chamber of Commerce;
  • Giampiero Massolo (Italy) Chairman, Fincantieri S.p.A;
  • Xu Niansha (China) Chairman, China Poly Group Corporation;
  • Zabihullah Ziarmal (Afghanistan) CEO, Cefe Group International

Imenovani su i novi članovi Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-a, a iz RH, na prijedlog ICC-a Hrvatska, imenovani su profesor Davor Babić i gđa. Marina Kralj Miliša (zamjenski član).

Više o tome 


Govoreći u ime 45 milijuna tvrtki koje zapošljavaju više od milijardu radnika, Međunarodna trgovačka komora (ICC) objavila je sljedeću izjavu kao odgovor na nedavni nacrt američkog zakona o carinama koji  bi omogućio jednostrano uvođenje carina te napuštanje temeljnih načela Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Izjava je objavljena na internetskim stranicama ICC-a:  https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-responds-draft-us-tariff-act/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora