Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

ICC – Svjetska poslovna organizacija

Međunarodna trgovačka komora (International Chamber of Commerce - ICC) najveća je svjetska organizacija koja predstavlja više od 45 milijuna tvrtki u više od 100 zemalja, a osnovana je 1919. godine u Parizu. Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora, a u Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine.

Glavna misija ICC-ja jest omogućiti uspješno poslovanje svakome, svakog dana i svugdje u svijetu. Jedinstvenom kombinacijom zagovaranja, rješenja i utvrđivanja standarda promičemo međunarodnu trgovinu, odgovorno poslovanje i globalni pristup propisima te pružamo vodeće usluge rješavanja sporova na tržištu. Naše su članice mnogobrojne vodeće svjetske tvrtke, mala i srednja poduzeća, poslovna udruženja i lokalne gospodarske komore.

Kamen temeljac djelovanja ICC-ja su specijalizirane komisije. Sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-ja, tvrtke članice, poslovna udruženja i renomirani stručnjaci oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, kao i o bitnim stručnim temama, kao što su, između ostaloga, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo.

Važna je i uloga ICC-ja u radu specijaliziranih radnih grupa poput Grupe za ekonomsku politiku te ICC Savjetodavne grupe G20, putem koje ICC sudjeluje kao jedan od partnera na poslovnim forumima G20 zemalja.

Tri glavne djelatnosti ICC-ja su utvrđivanje pravila, rješavanje sporova i zagovaranje politika. Kako tvrtke i udruženja učlanjena u ICC-ju i sama sudjeluju u međunarodnom poslovanju, ICC predstavlja vrhunski autoritet u donošenju pravila kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Premda se ta pravila primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, ona se svakodnevno poštuju u nebrojenim transakcijama i postala su dijelom samog tkiva međunarodne trgovine.

ICC pruža i važne usluge, među kojima prvo mjesto zauzima njegovo Međunarodno arbitražno sudište, kao vodeće svjetsko arbitražno tijelo. Tu su i usluge Svjetske federacije komora, ICC-jeve globalne mreže trgovačkih komora kroz koju se potiču suradnja i razmjena najboljih običaja među komorama. ICC nudi i posebne programe izobrazbe i seminare, a na tom je području i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu.

Neke od najpoznatijih publikacija su Incoterms 2010, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC-evi modeli ugovora i mnogi drugi.

ICC kodeksi poslovanja primjenjivi na dobrovoljnoj osnovi uključuju "Pravila ponašanja u borbi protiv iznude i podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama", ICC-jev kodeks oglašavanja i marketinga, Devet praktičnih koraka za odgovorno poslovno ponašanje itd. Oni se često odražavaju u nacionalnim propisima i pravilima profesionalnih udruženja.


Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pokrenuli su svjetsko istraživanje kako bi izvijestili o izazovima s kojima se suočava privatni sektor uslijed pandemije COVID-19.

Ljubazno vas molimo da svakako ispunite anketu i podijelite je unutar svojih mreža. Ispunjavanje ankete traje nekoliko minuta, a njeni rezultati bit će izuzetno važni.

Cilj ankete je prikupiti što više informacija o reakciji svjetske poslovne zajednice i razviti rješenja za sprječavanje širenja pandemije. Anketa će isto tako poboljšati protok informacija između različitih sektora globalne ekonomije i pomoći razviti okvir za upravljanje ekonomskim i ljudskim posljedicama širenja pandemije.


ICC IZDAJE UPOZORENJE O LAŽNIM INCOTERMS® PRAVILIMA I PONUDAMA OBUKA O INCOTERMS® PRAVILIMA!

Posljednjih mjeseci određen broj web stranica i davatelja internetskih usluga počeli su pružati informacije ili mogućnost obuke na temu novih Incoterms® 2020 pravila. Molimo vas da imate na umu da su jedino ICC i njegovi nacionalni odbori ovlašteni za pružanje informacija o trenutnom statusu Incoterms® 2020 pravila do njihove objave koja je planirana za iduću godinu.

Incoterms®  pravila - održavana i revidirana od strane ICC-ja od njihovog prvog izdanja 1936. godine - postala su sastavni dio međunarodne trgovine kroz njihovo korištenje u kupoprodajnim ugovorima te predstavljaju važan alat za povećavanje pravne sigurnosti u međunarodnoj trgovini. Dok ICC potiče široku primjenu Incoterms® pravila, ujedno upozorava i na lažne digitalne verzije i lažne ponude za obuku.

Incoterms® 2010 pravila se trenutno revidiraju kako bi odgovorila na tržišne promjene koje su se dogodile tijekom posljednjih deset godina, kao što su povećane obveze vezane uz sigurnosne postupke. Tijekom posljednje dvije godine, ICC-jeva je globalna mreža konzultirana u procesu izrade novih Incoterms® 2020 pravila - koja će biti objavljena tijekom ICC-jeve stogodišnjice 2019. godine i koja će stupiti na snagu u siječnju 2020. godine. Središnji je cilj revizije izraditi nova Incoterms pravila koja trebaju biti što je moguće jednostavnija za korisnike i koja trebaju promovirati bolje razumijevanje korisnika na globalnoj razini kako bi im pomogli u izbjegavanju skupih pogrešaka koje proizlaze iz odabira pogrešnog pariteta za njihovu transakciju.

Tijekom posljednjih nekoliko godina na internetu su se pojavile razne verzije lažnih Incoterms pravila, kao primjerice verzije koje se referiraju na drugu godinu osim 2010. ili tekstovi koji pretendiraju biti djelomične ili potpune kopije Incoterms® 2010 pravila. Molimo vas imajte na umu da je određeni materijal vrlo vjerojatno krivotvorina ukoliko ne potječe izravno od ICC-ja ili njegovih nacionalnih odbora. Te krivotvorine prikazuju nepotpune, neovlaštene ili netočne informacije čija upotreba u vašim ugovorima može rezultirati pogreškama i parnicama.

U svjetlu nadolazećih novih Incoterms® 2020 pravila postoji više javnih spekulacija o njegovim izmjenama. Osim objavljivanja novih pravila sljedeće godine, ICC će također ponuditi ICC-jeve certificirane obuke - budite i tu oprezni oko lažnih ponuda za rane prijave na obuke koje dolaze od drugih tijela osim ICC-ja, njegovih nacionalnih odbora ili Akademije ICC-ja koja će ponuditi online tečaj i ispit o Incoterms® 2020 pravilima.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ICC Hrvatska će vam sa zadovoljstvom dati upute. 


Govoreći u ime 45 milijuna tvrtki koje zapošljavaju više od milijardu radnika, Međunarodna trgovačka komora (ICC) objavila je sljedeću izjavu kao odgovor na nedavni nacrt američkog zakona o carinama koji  bi omogućio jednostrano uvođenje carina te napuštanje temeljnih načela Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Izjava je objavljena na internetskim stranicama ICC-ja:  https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-responds-draft-us-tariff-act/


Na Svjetskom vijeću, 21. lipnja 2018. godine, za predsjednika ICC-ja izabran je g. Paul Polman, predsjednik Uprave Unilevera.

Također, izabrani su:

  1. predsjednik Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-ja: Alexis Mourre (u drugom mandatu)
  2. prvi potpredsjednik: Ajay Banga (President and CEO Mastercard)
  3. potpredsjednik: Yassin Al Suroor (Chairman, A’amal Group)
  4. članovi Izvršnog odbora:
  • Monica de Grieff (Colombia), President, Bogota Chamber of Commerce;
  • Giampiero Massolo (Italy) Chairman, Fincantieri S.p.A;
  • Xu Niansha (China) Chairman, China Poly Group Corporation;
  • Zabihullah Ziarmal (Afghanistan) CEO, Cefe Group International

Imenovani su i novi članovi Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-ja, a iz RH, na prijedlog ICC-ja Hrvatska, imenovani su profesor Davor Babić i gđa. Marina Kralj Miliša (zamjenski član).

Više o tome 


S obzirom na rastuće trgovinske napetosti uzrokovane predloženim povećanjem tarifa, predsjednik ICC-ja Sunil Bharti Mittal (17. travnja 2018.) izjavio je:

„Otvorena tržišta potpomognuta multilateralnim trgovinskim sustavom utemeljenim na pravilima bila su vitalni pokretač prosperiteta na globalnoj razini u posljednjih 50 godina. Svako narušavanje spomenutog sustava bilo bi prilično skupo za sve uključene strane.

'Izlet' s carinama neizbježno će utjecati na mala i srednja poduzeća koja u značajnoj mjeri ovise o uvoznim robama i uslugama. Dugotrajna trgovinska politika SAD-a, kao npr. Opći sustav preferencija, pokazala se kao ključan faktor u pružanju potpore rastu malih i srednjih poduzeća i otvaranju radnih mjesta. 

Progresivno zatvaranje najvećeg svjetskog gospodarstva naštetit će i američkoj i globalnoj perspektivi rasta. U međusobno povezanom svijetu, međunarodnom trgovinom ne može se upravljati odlukama temeljem kojih se profit jedne strane ostvaruje isključivo na račun odnosno gubitkom druge strane. Potičemo SAD i sve njegove trgovinske partnere da pronađu nove načine rješavanja tekućih trgovinskih napetosti kroz multilateralni dijalog - i bez pribjegavanja daljnjim povećanjima tarifa. "


Na izvanrednoj sjednici Svjetskog vijeća ICC-ja, održanoj u Tokiju 8. ožujka 2018., za novog glavnog tajnika ICC-ja jednoglasno je izabran John W.H. Denton, a Paul Polman (CEO, Unilever) za novog prvog potpredsjednika. 

Gospodin Denton je predsjednik Uprave vodećeg australskog odvjetničkog društva Corrs Chambers Westgarth.


ICC je 13. prosinca 2016. godine dobio status promatrača na Općoj skupštini UN-a

ICC je prva poslovna organizacija koja je dobila takav status omogućavajući svjetskoj poslovnoj zajednici, pa tako i hrvatskoj, izravan glas i doprinos radu UN-a odražavajući na taj način ključnu ulogu privatnog sektora u provedbi UN-ove 2030 Agende za održivi razvoj.  

Više informacija dostupno je na ICC website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora