Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija

Luka Burilović izabran za novog predsjednika ICC Hrvatske na Skupštini Nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore održanoj 9. srpnja 2014.

John Danilovich izabran za novog Glavnog tajnika na sjednici Svjetskog vijeća ICC-a 27. lipnja 2014. u Ženevi

Najave:

Konferencija:


 

Customs and Trade Facilitation
22. - 24. veljače 2015., Miami, SAD

Programme

http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/ICC-and-USCIB-Customs-and-Trade-Facilitation-Symposium/

Seminar "Financiranje trgovine - globalna pravila, praksa i novi trendovi" 12. - 13. veljače 2015., HGK, Zagreb

www.iccwbo.org

ICC Hrvatska

Kontakt:

Rooseveltov trg 2
10000 ZAGREB
CROATIA

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
fax. +385(0)1 482-8379
e-mail: icc@hgk.hr

ICC – Svjetska poslovna organizacija

Međunarodna trgovačka komora ( InternationalChamberofCommerce - ICC) osnovana je 1919. godine u Parizu i predstavlja najveću svjetsku poslovnu organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim narodima.

Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim članovima diljem svijeta obuhvaćaju globalnu mrežu od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. U Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine.

Kamen temeljac djelovanja ICC-a su specijalizirane komisije. Sudjelovanjem u radu 12 komisija ICC-a tvrtke članice, poslovna udruženja i renomirani stručnjaci oblikuju stajališta poslovnih krugova o općim pitanjima trgovinske i ulagačke politike, kao i o bitnim stručnim temama kao što su, između ostaloga, bankarstvo, digitalna ekonomija, marketing, okoliš i energetika, politika tržišnog natjecanja, suzbijanje korupcije i intelektualno vlasništvo.

Važna je i uloga ICC-a u radu specijaliziranih radnih grupa poput Grupe za ekonomsku politiku te ICC Savjetodavne grupe G20, putem koje je ICC sudjeluje kao jedan od partnera na poslovnim forumima G20 zemalja.

Tri glavne djelatnosti ICC-a su utvrđivanje pravila, rješavanje sporova i zagovaranje politika. Kako tvrtke i udruženja učlanjena u ICC i sama sudjeluju u međunarodnom poslovanju, ICC predstavlja vrhunski autoritet u donošenju pravila kojima se uređuje međunarodno poslovanje. Premda se ta pravila primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, ona se svakodnevno poštuju u nebrojenim transakcijama i postala su dijelom samog tkiva međunarodne trgovine.

ICC pruža i važne usluge, među kojima prvo mjesto zauzima njegovo Međunarodno arbitražno sudište kao vodeće svjetsko arbitražno tijelo. Tu su i usluge Svjetske federacije komora, ICC-ove globalne mreže trgovačkih komora kroz koju se potiču suradnja i razmjena najboljih običaja među komorama. ICC nudi i posebne programe izobrazbe i seminare, a na tom je području i vodeći izdavač praktičnih i obrazovnih referentnih pomagala za međunarodno poslovanje, bankarstvo i arbitražu.

Neke od najpoznatijih publikacija su Incoterms 2010, Međunarodna standardna bankarska praksa (ISBP), Jedinstveni običaji i praksa za dokumentarne akreditive (UCP 600), ICC modeli ugovora i mnogi drugi.

ICC kodeksi poslovanja primjenjivi na dobrovoljnoj osnovi uključuju "Pravila ponašanja u borbi protiv iznude i podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama" , ICC kodeks oglašavanja i marketinga, Devet praktičnih koraka za odgovorno poslovno ponašanje itd. Oni se se često odražavaju u nacionalnim propisima i pravilima profesionalnih udruženja.

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora