Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Ciljevi

CILJEVI ICC-ja HRVATSKA:

  • promoviranje međunarodne trgovine, usluga i investicija i ukidanje prepreka za međunarodnu trgovinu
  • predstavljanje interesa hrvatske poslovne zajednice u odnosu na nacionalne i međunarodne organizacije
  • jačanje utjecaja poslovne zajednice na međunarodnu trgovinu

SUDJELOVANJE U KOMISIJAMA ICC-ja

ARBITRAŽA (MEĐUNARODNI ARBITRAŽNI SUD)

Osnivanje posebne grupe koja će pratiti zakonodavstvo i praksu ICC-ja o pitanjima arbitraže i mirenja. Zadatak te grupe je pripremanje i organizacija stručnih skupova sa ciljem predstavljanja Međunarodnog arbitražnog suda i centra za mirenje članovima našeg Nacionalnog odbora.

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora