Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija

ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Tijela nacionalnog odbora

SKUPŠTINA

Svi članovi ICC-a Hrvatska čine Skupštinu.

OVLASTI SKUPŠTINE

  • bira i razrješava predsjednika ICC-a Hrvatska;
  • bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
  • imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
  • usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
  • određuje visinu članarine;
  • donosi Statut ICC-a Hrvatska i njegove izmjene i dopune

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor ima 11 članova, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam članova.

PREDSJEDNIK ICC-a HRVATSKA

  • Luka Burilović 

GLAVNA TAJNICA

  • Sunčanica Skupnjak Kapić
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora