Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija

ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
e-mail: icc@hgk.hr

Tijela nacionalnog odbora

SKUPŠTINA

Svi članovi ICC-a Hrvatska čine Skupštinu.

OVLASTI SKUPŠTINE

 • bira i razrješava predsjednika ICC-a Hrvatska;
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
 • imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
 • usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
 • određuje visinu članarine;
 • donosi Statut ICC-a Hrvatska i njegove izmjene i dopune

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor ima 11 članova, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam članova.

 • Luka Burilović - predsjednik
 • Leo Andreis, član Upravnog i Izvršnog odbora, Hrvatska odvjetnička

          komora - potpredsjednik (zamjenski član Boris Babić, odvjetnik)

 • Davor Majetić, glavni direktor, Hrvatska udruga poslodavaca 

          - potpredsjednik (zamjenski član Lidija Horvatić, direktorica Odjela za

          politike EU i međunarodne poslove)

 • Zdenko Adrović, glavni direktor, Hrvatska udruga banaka

          (zamjenski član Zoran Bohaček, glavni savjetnik)

 • Jakša Barbić, prof. emer.
 • Tin Matić, odvjetnik
 • Marina Kralj Miliša, članica Uprave, Končar – Elektroindustrija d.d.
 • Ljerka Puljić, članica Nadzornog odbora, Agrokor d.d.
 • Dragutin Ranogajec, predsjednik, Hrvatska obrtnička komora

          (zamjenski član Violeta Jelić, glavna tajnica)

 • Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 • Tomislav Thür, izvršni direktor, PF Korporativnih poslova, INA – Industrija nafte d.d.

 

PREDSJEDNIK ICC-a HRVATSKA

 • Luka Burilović

 

GLAVNA TAJNICA

 • Sunčanica Skupnjak Kapić
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora