Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
e-mail: icc@hgk.hr

Komisije ICC-a

Tvrtke članice i poslovna udruženja oblikuju stav ICC-a po svim poslovnim pitanjima tako što sudjeluju u radu komisija ICC-a. Komisije su kamen temeljac ICC-a, uključujući više od 1000 stručnjaka koji rade na uspostavi jedinstvenih pravila i kodeksa poslovnog ponašanja ICC-a. Bave se širokim rasponom sektora, uključujući bankarstvo, tržišno natjecanje, zaštitu okoliša i energetiku, financijske usluge i osiguranje, intelektualno vlasništvo, marketing, prijevoz, oporezivanje, trgovinsku politiku i investicije. Većinu ključnih instrumenata ICC-a proizvele su komisije i radne skupine. Komisije pomno istražuju predložene međunarodne i nacionalne inicijative vlada utječući na njihova područja interesa i pripremajući poslovne stavove koje će predstaviti međunarodnim organizacijama i vladama.


HRVATSKI PREDSTAVNICI U KOMISIJAMA MEĐUNARODNE TRGOVAČKE KOMORE:

Komisija za arbitražu i ARS

 1. prof. dr. sc. Davor Babić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. Vlatka Cikač, odvjetnica, Odvjetnički ured Cikač
 3. Suzana Kolesar, tajnica Suda časti, Arbitraže i Centra za mirenje Hrvatske obrtničke komora
 4. dr. sc. Branimir Kos, dipl. iur., pomoćnik Glavnog tajnika za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 5. Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 6. Josip Marohnić, odvjetnik
 7. prof. dr. sc. Siniša Petrović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 8. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 9. Gordan Stanković, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić i partneri
 10. mr. sc. Srđan Šimac, sudac 
 11. Sanja Tafra, odvjetnica, Odvjetnički ured Sanja Tafra
 12. Branimir Tuškan, predsjednik Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore

Komisija za bankarsku tehniku i praksu

 1. Zoran Bohaček, glavni savjetnik, Hrvatska udruga banaka
 2. Romana Brzica, direktorica Globalnog transakcijskog bankarstva, Korporativno investicijsko bankarstvo, Zagrebačka banka d.d.
 3. Vanja Dominović, pomoćnica direktora Sektora za financijske usluge, ekonomske analize i poslovne informacije Hrvatske gospodarske komore
 4. Gordana Đođo Vuksan, Služba dokumentarnih poslova i inozemnih garancija, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 5. Igor Fistrić, direktor dokumentarnog poslovanja, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 6. Jadranka Granić, viša savjetnica u Uredu guvernera Hrvatske narodne banke
 7. Ksenija Linarić, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 8. Ivna Medić, odvjetnica, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 9. Dražen Mršić, pomoćnik direktora Sektora  za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize  Hrvatske gospodarske komore
 10. Jana Novina Cukrov, direktorica Financiranja trgovine i izvoza, Zagrebačka banka d.d. (zamjenska članica za gđu. Romanu Brzica)
 11. Darko Prister, savjetnik za kreditiranje, financiranje i promidžbu obrtništva  Hrvatske obrtničke komore
 12. Ljiljana Rokoš, stručni suradnik za poslove financiranja Odjela garantnih poslova s inozemstvom Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 13. prof.dr.sc Zvonimir Slakoper,  profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 14. mr. sc. Slavko Tešija, dipl. oec., glavni savjetnik u Sektoru podrške poslovanja, Hrvatska narodna banka

Komisija za carine i olakšavanje trgovine

 1. Matija Duić, savjetnik za cehovski i strukovni rad Hrvatske obrtničke komore
 2. Ana Falak, direktorica granskih udruga, Hrvatska udruga poslodavaca
 3. mr. sc. Katica Ivanoska Jurjević, pravna savjetnica u Sektoru pravnih poslova, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
 4. Ljubica Herceg, pomoćnica direktora Sektora za promet i veze Hrvatske gospodarske komore
 5. Saša Subotić, viši stručni savjetnik u Sektoru za promet i veze Hrvatske gospodarske komore (zamjenski član za gđu. Ljubicu Herceg)

Komisija za digitalnu ekonomiju (e-poslovanje, IT i telekomunikacije)

 1. Tin Matić, odvjetnik
 2. Georg Tasevski, savjetnik za administraciju informacijskog sustava, programiranja matičnih knjiga i obradu komorskih doprinosa i izvješća  Hrvatske obrtničke komore
 3. Milan Živković, direktor strategije i razvoja poslovanja, Ericsson Nikola Tesla d.d.

Komisija za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije

 1. Snježana Bahtijari, direktorica marketinga, kounikacija i DOP-a, Ericsson Nikola Tesla d.d.
 2. prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. viš. as. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, viši asistent na Katedri za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Martina Etlinger, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 5. Irena Kajganić, Compliance Officer, Končar-Energetski transformatori d.o.o. 
 6. as. Aleksandar Maršavelski, dipl. iur., asistent na Katedri za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
 8. Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala i koordinator Global Compact Croatia Hrvatske udruge poslodavaca
 9. Lucia Ana Tomić, mr.sc., direktor Ureda za usklađenost i podršku Upravi, Hrvatska poštanska banka d.d.
 10. Sanja Želinski–Matunec, šefica Odjela za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Hrvatske obrtničke komore

Komisija za intelektualno vlasništvo

 1. Rosana Asić Pukljak, direktorica Službe za kvalitetu, normizaciju i intelektualno vlasništvo INA, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
 2. Diana Petričević, voditeljica Odjela za intelektualno vlasništvo i međunarodno pravo, Podravka d.d.
 3. Ivona Skerlev, direktor Službe za intelektualno vlasništvo, Sektor pravnih poslova, Agrokor d.d.
 4. Jelena Mesić Turšić, samostalna savjetnica u Službi za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 5. Anđelko Vojvoda, savjetnik za tehničko-tehnološki razvoj obrta Hrvatske obrtničke komora
 6. Mladen Vukmir, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici

Komisija za marketing i oglašavanje

 1. Iva Balent, izvršna direktorica marketinga, Sektor korporativnog marketinga, Agrokor d.d.
 2. Branko Eder, predsjednik Udruženja marketinga pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 3. Ivona Janjić, direktorica projekata u marketingu, Agrokor d.d. (zamjenska članica za gđu. Ivu Balent)
 4. Neven Završki, savjetnik za poslovanje u obrtu Hrvatske obrtničke komore

Komisija za okoliš i energetiku

 1. Angelika Brnada, direktorica Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d
 2. Marija Pujo Tadić, odvjetnica, Odvjetnički ured Marija Pujo Tadić
 3. Hrvoje Sučić, voditelj Projekta obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 4. Domagoj Šarić, viši stručni suradnik u Sektoru za energetiku i okoliš Hrvatske gospodarske komore
 5. Krešimir Štih, viši stručni suradnik u Sektoru za industriju - Pododjel za energetiku, zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje  Hrvatske gospodarske komore
 6. Mara Terihaj, odvjetnica, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 7. Ivan Tilošanec, odvjetnik, Odvjetnički ured Tilošanec 
 8. Dijana Varlec, stručni suradnik u Sektoru za industriju - Pododjel za energetiku, zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje  Hrvatske gospodarske komore
 9. Željka Velić-Dvoršćak, odvjetnica, Odvjetnički ured Željka Velić-Dvoršćak i partneri 
 10. Anđelko Vojvoda, savjetnik za tehničko-tehnološki razvoj obrta Hrvatske obrtničke komora

Komisija za oporezivanje

 1. Ivan Gjurgjan, odvjetnik,  Odvjetnički ured Gjurgjan & Šribar Radić
 2. Božo Jakšić, direktor Službe poreza u TRS d.o.o., član INA Grupe 
 3. Tomislav Leko, direktor, Korporativni porezi, Atlantic Grupa d.d.
 4. Neven Završki, savjetnik za poslovanje u obrtu Hrvatske obrtničke komore

Komisija za trgovačko pravo i praksu

 1. Lana Andreis Nikolić, odvjetnica, Odvjetničko društvo Andreis & partneri d.o.o.
 2. Marijan Hanžeković, odvjetnik, Odvjetničko društvo Hanžeković & partneri
 3. Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca
 4. Krešimir Jušić, šef pravne službe Hrvatske obrtničke komore
 5. Mario Marković, rukovoditelj Direkcije pravnih poslova Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 6. izv.prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 7. Ivan Matić, odvjetnik, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 8. prof. dr. sc. Petar Miladin, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 9. Luka Pavleković, direktor Sektora Pravnih poslova, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d
 10. Martina Pejić, pomoćnica predsjednika Uprave za komercijalno–pravne poslove, Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d.
 11. Željko Šoić, samostalni savjetnik u Službi za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 12. izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Komisija za trgovinu i politiku ulaganja

 1. Dragutin Pejčić, savjetnik za organizaciju rada cehova i sekcija Hrvatske obrtničke komore
 2. Ljerka Puljić, savjetnica predsjednika, AGROKOR d.d.
 3. Darija Sinjeri, načelnica u Samostalnom Sektoru za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 4. Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge za trgovinu Hrvatske udruge poslodavaca
 5. Ivana Sučić, samostalni savjetnik u Službi za pravne poslove Hrvatske gospodarske komore

Komisija za zaštitu tržišnog natjecanja

 1. Boris Babić, odvjetnik-stariji partner, Odvjetničko društvo Babić i partneri
 2. Iva Basarić, odvjetnik, Odvjetničko društvo Babić i partneri (zamjenski član za gdina. Borisa Babić)
 3. Antonia Finderle, vodeći specijalist za osiguranje usklađenosti s regulativom, INA – Industrija nafte d.d.
 4. Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom, Hrvatska udruga poslodavaca
 5. Duško Margušić, direktor Službe osiguranja usklađenosti s regulativom, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.  
 6. Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala i koordinator Global Compact Croatia Hrvatske udruge poslodavaca
 7. Marko Prlić, voditelj poslova, PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 8. Marija Šaravanja, savjetnica, INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
 9. Dunja Šimunić-Mehdin, direktorica Odjela za zaštitu tržišnog natjecanja, AGROKOR d.d.
 10. Gordana Vučemilović, direktor pravnih poslova, Strateško distribucijsko područje Hrvatska, Korporativne aktivnosti, Pravni poslovi, Atlantic Grupa d.d.
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora