Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Komisije ICC-a

Tvrtke članice i poslovna udruženja oblikuju stav ICC-a po svim poslovnim pitanjima tako što sudjeluju u radu komisija ICC-a. Komisije su kamen temeljac ICC-a, uključujući više od 1000 stručnjaka koji rade na uspostavi jedinstvenih pravila i kodeksa poslovnog ponašanja ICC-a. Bave se širokim rasponom sektora, uključujući bankarstvo, tržišno natjecanje, zaštitu okoliša i energetiku, financijske usluge i osiguranje, intelektualno vlasništvo, marketing, prijevoz, oporezivanje, trgovinsku politiku i investicije. Većinu ključnih instrumenata ICC-a proizvele su komisije i radne skupine. Komisije pomno istražuju predložene međunarodne i nacionalne inicijative vlada utječući na njihova područja interesa i pripremajući poslovne stavove koje će predstaviti međunarodnim organizacijama i vladama.


ČLANOVI KOMISIJA ICC-a HRVATSKA:

Komisija za arbitražu i ARS

 1. prof. dr. sc. Davor Babić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. Neven Bahun, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Mikuličić-Lončarić-Bahun-Topić
 3. Petar Ceronja, odvjetnik, Buterin & Posavec odvjetničko društvo, d.o.o.
 4. Vlatka Cikač, odvjetnica
 5. Jasminka Čorda Truhar, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri
 6. Suzana Kolesar, tajnica Suda časti, Arbitraže i Centra za mirenje Hrvatske obrtničke komora
 7. dr. sc. Branimir Kos, dipl. iur., pomoćnik Glavnog tajnika za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 8. Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 9. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 10. Josip Marohnić, odvjetnik, Marohnić, Tomek & Gjoić odvjetničko društvo, d.o.o.
 11. prof. dr. sc. Siniša Petrović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 12. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 13. Gordan Stanković, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić i partneri
 14. Sanja Tafra, odvjetnica
 15. Branimir Tuškan,odvjetnik
 16. Dalibor Valinčić, odvjetnik - partner, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG - Podružnica Zagreb

Komisija za bankovnu tehniku i praksu

 1. Zoran Bohaček, glavni savjetnik, Hrvatska udruga banaka
 2. Romana Brzica, direktorica Globalnog transakcijskog bankarstva, Korporativno investicijsko bankarstvo, Zagrebačka banka d.d.
 3. dr. sc. Edita Čulinović - Herc, predstojnica Katedre za trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 4. Vanja Dominović, pomoćnica direktora Sektora za financijske usluge, ekonomske analize i poslovne informacije Hrvatske gospodarske komore
 5. Gordana Đođo Vuksan, voditeljica Službe dokumentarnih poslova i inozemnih garancija, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 6. Igor Fistrić, direktor dokumentarnog poslovanja, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 7. Kruno Knežević, odvjetnik-partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri
 8. Ksenija Linarić, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 9. Ivna Medić, odvjetnica, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 10. prof. dr. sc. Petar Miladin, Katedra za trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Jana Novina Cukrov, direktorica Financiranja trgovine i izvoza, Zagrebačka banka d.d. (zamjenska članica za gđu. Romanu Brzica)
 12. Krešimir Opić, viši stručni suradnik, Hrvatska gospodarska komora
 13. Sanja Pasqualin Lenard, voditelj Dokumentarnih poslova, Addiko Bank d.d. 
 14. Darko Prister, savjetnik za kreditiranje, financiranje i promidžbu obrtništva  Hrvatske obrtničke komore
 15. Ljiljana Rokoš, CSDG, Sektor sredstava, Direkcija transakcijskog bankarstva, Odjel akreditiva i garancija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 16. prof. dr. sc Zvonimir Slakoper,  profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 17. mr. sc. Slavko Tešija, dipl. oec., glavni savjetnik u Sektoru podrške poslovanja, Hrvatska narodna banka

Komisija za carine i olakšavanje trgovine

 1. Matija Duić, savjetnik za cehovski i strukovni rad Hrvatske obrtničke komore
 2. prof. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 3. Ana Falak, direktorica granskih udruga, Hrvatska udruga poslodavaca
 4. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 5. mr. sc. Katica Ivanoska Jurjević, viša pravna savjetnica u Sektoru pravnih poslova, INA - Industrija nafte, d.d.
 6. Ljubica Herceg, samostalni savjetnik, Sektor za promet i veze Hrvatske gospodarske komore
 7. Saša Subotić, viši stručni savjetnik u Sektoru za promet i veze Hrvatske gospodarske komore (zamjenski član za gđu. Ljubicu Herceg)

Komisija za digitalnu ekonomiju (e-poslovanje, IT i telekomunikacije)

 1. Mate Damić mag. oec., asistent, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Andrea Domac Ričković, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri
 3. Nikola Dujmović, predsjednik uprave, Span d.o.o.
 4. Tin Matić, odvjetnik
 5. Emil Perić, voditelj Odjela za tehnološki razvoj i IT, Hrvatska gospodarska komora
 6. dr. sc. Velimir Srića, Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Georg Tasevski, savjetnik za administraciju informacijskog sustava, programiranja matičnih knjiga i obradu komorskih doprinosa i izvješća  Hrvatske obrtničke komore
 8. Milan Živković, direktor strategije i razvoja poslovanja, Ericsson Nikola Tesla d.d.

Komisija za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije

 1. Snježana Bahtijari, direktorica marketinga, komunikacija i DOP-a, Ericsson Nikola Tesla d.d.
 2. prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predstojnik Katedre za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Martina Etlinger, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 5. dr. sc. Hana Horak, pročelnica Katedre za pravo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Katedra za kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
 8. Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala i koordinator Global Compact Croatia Hrvatske udruge poslodavaca
 9. Zorica Palac, menadžerica u Odjelu za istrage prijevara, Ernst & Young d.o.o.
 10. Maja Rajačić Pavlović, DOP radna skupina HBOR-a, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 11. Robert Ravenšćak, direktor, Ravecon d.o.o.
 12. mr. sc. Lucia Ana Tomić, direktor Ureda za usklađenost i podršku Upravi, Hrvatska poštanska banka d.d.
 13. Dijana Varlec, viši stručni savjetnik u Sektoru za industriju - Pododjel za energetiku, zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje Hrvatske gospodarske komore
 14. Sanja Želinski - Matunec, šefica Odjela za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Hrvatske obrtničke komore

Komisija za intelektualno vlasništvo

 1. Rosana Asić Pukljak, direktorica Službe za kvalitetu, normizaciju i intelektualno vlasništvo INA, INA - Industrija nafte, d.d.
 2. dr. sc. Heri Bezić, pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 3. dr. sc. Tomislav Galović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 4. dr. sc. Ivana Kunda dipl. iur., Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 5. Sanja Lehki, viša pravna savjetnica, INA – Industrija nafte d.d.
 6. Mirna Pavletić Župić, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Župić & partneri
 7. Diana Petričević, voditeljica Odjela za intelektualno vlasništvo i međunarodno pravo, Podravka d.d.
 8. Ivona Skerlev, direktor Službe za intelektualno vlasništvo, Sektor pravnih poslova, Agrokor d.d.
 9. Jelena Mesić Turšić, pomoćnik direktora u Sektoru za turizam, Hrvatska gospodarska komora
 10. Anđelko Vojvoda, savjetnik za tehničko-tehnološki razvoj obrta Hrvatske obrtničke komora
 11. Mladen Vukmir, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici

Komisija za marketing i oglašavanje

 1. prof. dr. sc. Mirko Palić, Katedra za marketing, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. dr. sc. Andrea Razum, asistentica, Katedra za marketing, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. dr. sc. Dubravka Sinčić Čorić,  pročelnica Katedre za marketing, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 4. Neven Završki, savjetnik za poslovanje u obrtu Hrvatske obrtničke komore

Komisija za okoliš i energetiku

 1. Angelika Brnada, direktorica Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, INA - Industrija nafte, d.d
 2. dr. sc. Kristina Petljak, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Marija Pujo Tadić, odvjetnica, Odvjetnički ured Marija Pujo Tadić
 4. Hrvoje Sučić, voditelj Projekta obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 5. Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša, Hrvatska gospodarska komora
 6. Krešimir Štih, viši stručni suradnik u Sektoru za industriju - Pododjel za energetiku, zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje  Hrvatske gospodarske komore
 7. Mara Terihaj, odvjetnica, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 8. Ivan Tilošanec, odvjetnik, Odvjetnički ured Tilošanec 
 9. Dijana Varlec, viši stručni suradnik u Sektoru za industriju - Pododjel za energetiku, zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje Hrvatske gospodarske komore
 10. Željka Velić-Dvoršćak, odvjetnica, Odvjetničko društvo Željka Velić-Dvoršćak & Silvije Skerlev i partneri j.t.d.
 11. Anđelko Vojvoda, savjetnik za tehničko-tehnološki razvoj obrta Hrvatske obrtničke komora

Komisija za oporezivanje

 1. Ivan Gjurgjan, odvjetnik
 2. Vesna Ištuk, rukovoditeljica Poslovne jedinice poreza na dobit, TRS d.o.o. - član grupe INA - Industrija nafte d.d. (zamjenska članica za gdina. Jakšića)
 3. Božo Jakšić, direktor Službe poreza u TRS d.o.o., član grupe INA - Industrija nafte d.d. 
 4. Maja Krakar Lugonjić, direktorica Pravnih poslova za tržište Hrvatske, Korporativne aktivnosti, Atlantic Grupa d.d.
 5. Tomislav Leko, direktor, Korporativni porezi, Atlantic Grupa d.d.
 6. Damir Metelko, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri
 7. prof. dr. sc. Nika Šimurina, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Neven Završki, savjetnik za poslovanje u obrtu Hrvatske obrtničke komore
 9. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predstojnica Katedre za financijsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Komisija za trgovačko pravo i praksu

 1. Lana Andreis Nikolić, odvjetnica, Odvjetničko društvo Andreis & partneri d.o.o.
 2. dr. sc. Hana Horak, pročelnica Katedre za pravo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca
 4. dr. sc. Dionis Jurić, Katedra za trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 5. Krešimir Jušić, šef pravne službe Hrvatske obrtničke komore
 6. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 7. Ivan Matić, odvjetnik, Odvjetničko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 8. prof. dr. sc. Petar Miladin, Katedra za trgovačko pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Katarina Mindoljević, tajnik Društva, Atlantic Grupa d.d.
 10. Luka Pavleković, direktor Sektora Pravnih poslova, INA - Industrija nafte, d.d.
 11. Martina Pejić, pomoćnica predsjednika Uprave za komercijalno - pravne poslove, Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d.
 12. Sanja Rajter Savić, odvjetnica, Odvjetnički ured RAJTER SAVIĆ
 13. Željko Šoić, samostalni savjetnik u Službi za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 14. izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 15. Marko Topić, direktor Sektora pravnih, općih i poslova usklađenosti, Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 16. Matija Torma, Voditelj odjela za Korporativno ugovaranje, PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 17. Marko Žunić, odvjetnik

Komisija za trgovinsku i investicijsku politiku

 1. dr. sc. Heri Bezić, pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 2. prof. dr. sc. Tomislav Baković, pročelnik katedre za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Borko Butorac, direktor Maloprodaje negoriva i razvoja, INA - Industrija nafte, d.d.
 4. dr. sc. Tomislav Galović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 5. Dragutin Pejčić, savjetnik za organizaciju rada cehova i sekcija Hrvatske obrtničke komore
 6. Nikola Pejnović, rukovoditelj Međunarodne i izvozne strategije, Hrvatska banka za obnovu i razvoj
 7. dr. sc. Kristina Petljak, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Darija Sinjeri, načelnica u Samostalnom Sektoru za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 9. Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge za trgovinu Hrvatske udruge poslodavaca
 10. Ivana Sučić, samostalni savjetnik u Službi za pravne poslove Hrvatske gospodarske komore
 11. dr. Lorena Škuflić, pročelnica Katedre za ekonomsku teoriju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Komisija za zaštitu tržišnog natjecanja

 1. Boris Babić, odvjetnik - stariji partner, Odvjetničko društvo Babić i partneri
 2. Iva Basarić, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Babić i partneri 
 3. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 4. Antonia Finderle, vodeći specijalist za osiguranje usklađenosti s regulativom, INA - Industrija nafte d.d.
 5. Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom, Hrvatska udruga poslodavaca
 6. dr. sc. Tonći Lazibat, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Duško Margušić, direktor Službe osiguranja usklađenosti s regulativom, INA-Industrija nafte, d.d.  
 8. Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala i koordinator Global Compact Croatia Hrvatske udruge poslodavaca
 9. Marko Prlić, predstojnik Ureda Uprave, PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 10. Marija Šaravanja, savjetnica, INA-Industrija nafte, d.d. 
 11. Dunja Šimunić - Mehdin, direktorica Odjela za zaštitu tržišnog natjecanja, AGROKOR d.d.
 12. dr. Lorena Škuflić, pročelnica Katedre za ekonomsku teoriju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 13. Diana Vojković, odvjetnik - partner, Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri
 14. Gordana Vučemilović, direktor pravnih poslova, Strateško distribucijsko područje Hrvatska, Korporativne aktivnosti, Pravni poslovi, Atlantic Grupa d.d.
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora