Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Komisije ICC-ja

Tvrtke lanice i poslovna udruenja oblikuju stav ICC-ja po svim poslovnim pitanjima tako što sudjeluju u radu komisija ICC-ja. Komisije su kamen temeljac ICC-a, ukljuujui više od 3000 strunjaka koji rade na uspostavi jedinstvenih pravila i kodeksa poslovnog ponašanja ICC-ja. Bave se širokim rasponom sektora, ukljuujui bankarstvo, trišno natjecanje, zaštitu okoliša i energetiku, financijske usluge i osiguranje, intelektualno vlasništvo, marketing, prijevoz, oporezivanje, trgovinsku politiku i investicije. Veinu kljunih instrumenata ICC-ja proizvele su komisije i radne skupine. Komisije pomno istrauju predloene meunarodne i nacionalne inicijative vlada utjeui na njihova podruja interesa i pripremajui poslovne stavove koje e predstaviti meunarodnim organizacijama i vladama.


LANOVI KOMISIJA ICC-ja HRVATSKA:

Komisija za arbitrau i ARS

 1. prof. dr. sc. Davor Babi, profesor Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
 2. Neven Bahun, odvjetnik-partner, Odvjetniko društvo Mikulii-Lonari-Bahun-Topi
 3. Petar Ceronja, tajnik Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
 4. Jasminka orda Truhar, odvjetnik-partner, Odvjetniko društvo Hanekovi & Partneri
 5. dr. sc. Branimir Kos, dipl.iur., pomonik Glavnog tajnika za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 6. Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 7. dr. sc. Eduard Kunštek, predstojnik Katedre za graansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 8. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinovi, profesor Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, predstavnik Meunarodnog arbitranog sudišta ICC-ja
 9. Josip Marohni, odvjetnik, Marohni, Tomek & Gjoi odvjetniko društvo, d.o.o.
 10. Toni Nogolica, odvjetnik, Odvjetniki ured Nogolica
 11. prof. dr. sc. Hrvoje Sikiri, profesor Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
 12. Gordan Stankovi, odvjetnik, Odvjetniko društvo Vuki i partneri
 13. Ivana Šimi, mag. iur., savjetnica u Sudu asti i Centru za mirenje, Hrvatska obrtnika komora
 14. Branimir Tuškan, odvjetnik
 15. Dalibor Valini, odvjetnik-partner, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG - Podrunica Zagreb

Komisija za bankovnu tehniku i praksu

 1. Tea Baant, izvršna direktorica Sektora upravljanja financijama, Hrvatska poštanska banka d.d.
 2. Zoran Bohaek, glavni savjetnik, Hrvatska udruga banaka
 3. Vanja Dominovi, voditelj odjela za financijske usluge, Sektor za trgovinu i financijske institucije, Hrvatska gospodarska komora
 4. Gordana oo Vuksan, voditeljica Slube dokumentarnih poslova i inozemnih garancija, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 5. dr. sc. Tomislav Jakši, Katedra za trgovako pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 6. Zdravko Klanac, direktor dokumentarnog poslovanja, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 7. Vera Liovi, specijalistica za ino garancije i akreditive, Sektor korporativnih funkcija podrške, Croatia banka d.d.
 8. Ksenija Linari, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 9. Jelena Lui-Nöthig, odvjetnica i partner, Odvjetniko društvo Buterin & Posavec d.o.o. 
 10. Ivna Medi, odvjetnica, Odvjetniko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 11. urica Mostari, suradnica u Slubi za financijsko-raunovodstvene poslove, Hrvatska obrtnika komora
 12. Jana Novina Cukrov, direktorica Financiranja trgovine i izvoza, Zagrebaka banka d.d. 
 13. Krešimir Opi, viši struni suradnik, Sektor za trgovinu i financijske institucije, Hrvatska gospodarska komora
 14. Ljiljana Rokoš, CSDG, Sektor sredstava, Direkcija transakcijskog bankarstva, Odjel akreditiva i garancija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 15. prof. dr. sc Zvonimir Slakoper,  profesor Ekonomskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
 16. mr. sc. Slavko Tešija, dipl.oec., viceguverner, Hrvatska narodna banka
 17. dr. sc. Ivan Tot, docent na Katedri za pravo, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu (zamjenski lan g. Zvonimira Slakopera

Komisija za carine i olakšavanje trgovine

 1. izv. prof. dr. sc. Igor Cvei, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci
 2. Matija Dui, savjetnik za cehovski i strukovni rad Hrvatske obrtnike komore
 3. prof. dr. sc. Dario era, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 4. Ana Falak, direktorica granskih udruga, Hrvatska udruga poslodavaca
 5. prof. dr. sc. Alen Host, dekan Ekonomskog fakulteta Sveuilišta u Rijeci
 6. mr. sc. Katica Ivanoska Jurjevi, viša pravna savjetnica u Sektoru pravnih poslova, INA - Industrija nafte, d.d.
 7. Ljubica Herceg, samostalni savjetnik, Sektor za promet i veze Hrvatske gospodarske komore
 8. Tomislav Mikai, voditelj odjela Otpremništvo, Podravka d.d. 
 9. Saša Suboti, viši struni savjetnik u Sektoru za promet i veze Hrvatske gospodarske komore (zamjenski lan ge Ljubice Herceg)
 10. dr. sc. Zoran Wittine, prodekan za ljudske resurse i infrastrukturu, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 11. doc. dr. sc. Vinko Zaninovi, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci

Komisija za digitalnu ekonomiju (e-poslovanje, IT i telekomunikacije)

 1. Mario Blaevi, viši konzultant za informacijsku sigurnost, Diverto d.o.o. 
 2. Marija Boškovi Batarelo, CEO, Parser compliance d.o.o.
 3. dr. sc. Kosjenka Dumani, docent na Katedri za pravo, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 4. Ivana Gabri, odvjetnik tvrtke, Konar elektroindustrija d.d.
 5. prof. dr. sc. Boidar Jakovi, prodekan za studente, nastavu i digitalizaciju, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 6. Tihomir Jakši, direktor Sektora informacijskih tehnologija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
 7. Ivan Kalini, viši konzultant za informacijsku sigurnost, Diverto d.o.o. (zamjenski lan g. Marija Blaevia)
 8. dr. sc. Draen Lui, voditelj odjela za informacijsku sigurnost, Hrvatska gospodarska komora
 9. Tin Mati, odvjetnik
 10. Danijel Mileti, izvršni direktor Sektora Informatike, Hrvatska poštanska banka d.d.
 11. izv. prof. dr. sc. Ana Poši, Katedra za europsko javno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 12. prof. dr. sc. Ante Ronevi, proelnik Odjela za ekonomiju, Sveuilište Sjever
 13. prof. dr. sc. Mario Spremi, Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu 
 14. Anton Starevi, savjetnik predsjednika Uprave, Raiffeisenbank Austria d.d.
 15. Emanuel Šarevi, voditelj Slube za informacijski sustav, Hrvatska obrtnika komora
 16. Milan ivkovi, direktor strategije i razvoja poslovanja, Ericsson Nikola Tesla d.d.

Komisija za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije

 1. Snjeana Bahtijari, direktorica marketinga, komunikacija i DOP-a, Ericsson Nikola Tesla d.d.
 2. Martina Etlinger, savjetnica, Hrvatska udruga banaka
 3. prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica, Katedra za pravo, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 4. Davor Iljki, predsjednik, Institut za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering (ICCrA)
 5. Ljerka Kisi Nikoli, voditeljica funkcije praenja usklaenosti, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 6. Josip Kova, struni suradnik, PKF Forenzika Prima d.o.o. 
 7. Mirna Krasi, suradnica na projektima, Hrvatska obrtnika komora
 8. Daria Krstievi, lanica Uprave, Plinacro d.o.o.
 9. Vali Marszalek, savjetnica za odrivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje, izvršna direktorica Global Compact Hrvatska, Hrvatska udruga poslodavaca
 10. dr. sc. Igor Martinovi, Katedra za kazneno postupovno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 11. Mirjana Mateši, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za odrivi razvoj
 12. Vera Mileti Fras, v.d. izvršnog direktora Sektora za usklaenost, Hrvatska poštanska banka d.d.
 13. Zorica Palac, menaderica u Odjelu za forenzike usluge, Ernst & Young d.o.o.
 14. Gorana Pavii Niševi, savjetnica i partnerica, Hauska & Partneri d.o.o. 
 15. Maja Rajai Pavlovi, DOP radna skupina HBOR-a, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 16. Robert Ravenšak, direktor, Ravecon d.o.o.
 17. doc. dr. sc. Sunana Roksandi Vidlika, Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 18. Lucia Ana Tomi, dipl. iur., direktorica Sektora ljudskih potencijala i regulatornih poslova, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. 
 19. dr. sc. Silvija Vig, osniva i direktor, Codupo d.o.o.

Komisija za intelektualno vlasništvo

 1. Rosana Asi Pukljak, direktorica Slube za kvalitetu, normizaciju i intelektualno vlasništvo INA, INA-Industrija nafte, d.d.
 2. prof. dr. sc. Heri Bezi, proelnik Katedre za meunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci
 3. doc. dr. sc. Tomislav Galovi, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci
 4. prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan i lan Katedre za graansko pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 5. izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda dipl. iur., Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 6. Iva Markoti Bagari, odvjetnik-partner, Hanekovi & Partneri d.o.o. 
 7. Sanja Martinovsky, voditeljica Odjela za gospodarstvo i savjetovanje, Hrvatska obrtnika komora
 8. Diana Petrievi, direktorica Pravne slube, Podravka d.d.
 9. Romina Radovi, direktorica, Romicom d.o.o. 
 10. Ivona Skerlev, Fortenova grupa d.d.
 11. Jelena Mesi, voditelj odjela za turizam, Hrvatska gospodarska komora
 12. Mladen Vukmir, odvjetnik, Odvjetniko društvo Vukmir i suradnici

Komisija za marketing i oglašavanje

 1. Vesna Biondi Jele, savjetnica u Slubi za odnose s javnošu, Hrvatska obrtnika komora
 2. Sanja Garaj Miloš, direktorica Marketinga PP Kulinarstvo, Podravka d.d.
 3. Vlatka Paari, direktorica Ureda za marketing, Hrvatska poštanska banka d.d.
 4. prof. dr. sc. Mirko Pali, Katedra za marketing, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 5. Iva Saraga, voditeljica Odjela poslovnih komunikacija i marketinga, Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
 6. prof. dr. sc. Dubravka Sini ori,  proelnica Katedre za marketing, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu

Komisija za okoliš i energetiku

 1. Robert Bošnjak, rukovoditelj Slube strateškog razvoja, Plinacro d.o.o.
 2. Angelika Brnada, direktorica Sektora odrivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, INA-Industrija nafte, d.d
 3. Draen Horvat, savjetnik u Odjelu za gospodarstvo i savjetovanje, Hrvatska obrtnika komora
 4. Hrvoje Sui, voditelj Projekta obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 5. Marija Šulac Domac, direktorica Sektora za industriju i odrivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora
 6. prof. dr. sc. Jurica Šimurina, Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 7. Marija Šutina, samostalni savjetnik, Sektor za industriju i odrivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora
 8. Mara Terihaj Macura, odvjetnica, Odvjetniko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 9. Marko Turkovi, viši referent u Odjelu za organizaciju rada cehova, Hrvatska obrtnika komora
 10. eljka Veli-Dvoršak, odvjetnica, Odvjetniko društvo eljka Veli-Dvoršak & Silvije Skerlev i partneri j.t.d.

Komisija za oporezivanje

 1. Diana Antii, direktor - ovlašteni porezni savjetnik, PKF Tax Consulting Antii d.o.o.
 2. Ivan Gjurgjan, odvjetnik
 3. Vesna Ištuk, rukovoditeljica Poslovne jedinice poreza na dobit, TRS d.o.o. - lan grupe INA-Industrija nafte d.d. 
 4. Maja Krakar Lugonji, direktorica Pravnih poslova za trište Hrvatske, Korporativne aktivnosti, Atlantic Grupa d.d.
 5. Tomislav Leko, direktor, Korporativni porezi, Atlantic Grupa d.d.
 6. Draen Nimevi, partner poreznog i pravnog savjetovanja, lan Uprave Deloitte d.o.o.
 7. prof.dr.sc. Tereza Rogi Lugari, izvanredna profesorica, Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 8. eljko Severovi, direktor slube Porezi, Podravka d.d. 
 9. prof. dr. sc. Nika Šimurina, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 10. Neven Završki, savjetnik za poslovanje u obrtu Hrvatske obrtnike komore
 11. prof. dr. sc. Nataša uni Kovaevi, predstojnica Katedre za financijsko pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci

Komisija za trgovako pravo i praksu

 1. Lana Andreis Nikoli, odvjetnica, Odvjetniko društvo Andreis & partneri d.o.o.
 2. prof. dr. sc. Hana Horak, redovita profesorica, Katedra za pravo, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 3. Lucija Juki, voditelj odjela za pravne i kadrovske poslove, Konar-Metalne konstrukcije d.d.
 4. prof. dr. sc. Dionis Juri, Katedra za trgovako pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 5. Antonija Kovaevi Sušak, direktorica Ureda za pravne poslove, Hrvatska poštanska banka d.d.
 6. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinovi, profesor Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
 7. Ivana Mahovli, izvršna direktorica, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 8. Ivan Mati, odvjetnik, Odvjetniko društvo Kallay & partneri d.o.o.
 9. Ines Matonikin, dipl. iur., direktorica Slube korporativno ugovaranje – Sektor Pravni poslovi, Podravka d.d.
 10. Katarina Mindoljevi, tajnik Društva, Atlantic Grupa d.d.
 11. Nika Morovi, voditeljica Slube za pravne i ope poslove, Hrvatska obrtnika komora
 12. Luka Pavlekovi, direktor Sektora Pravnih poslova, INA-Industrija nafte, d.d.
 13. dr. sc. Kristijan Poljanec, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 14. Sanja Rajter Savi, odvjetnica, Odvjetniki ured RAJTER SAVI
 15. eljko Šoi, samostalni savjetnik u Slubi za pravne poslove, Hrvatska gospodarska komora
 16. izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu
 17. Domagoj Truhar, partner, Odvjetniko društvo, Hanekovi & Partneri d.o.o.
 18. Šime Vidulin, odvjetnik, Odvjetniki ured Šime Vidulin
 19. doc. dr. sc. Antonija Zubovi, dipl.iur., Katedra za trgovako pravo i pravo društava, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 20. Marko uni, odvjetnik

Komisija za trgovinsku i investicijsku politiku

 1. Irena Alajbeg, naelnica Sektora za trgovinsku i investicijsku politiku Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH
 2. prof. dr. sc. Heri Bezi, proelnik Katedre za meunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci
 3. prof. dr. sc. Tomislav Bakovi, proelnik katedre za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 4. Borko Buturac, direktor Maloprodaje negoriva i razvoja, INA-Industrija nafte, d.d.
 5. Mario Dadi, predava, Sveuilišni odjel za strune studije, Sveuilište u Splitu
 6. Maja Juri, rukovoditeljica Meunarodne i izvozne strategije, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 7. prof. dr. sc. Tomislav Galovi, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci
 8. dr. sc. Kristina Petljak, Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu (zamjenska lanica g. Tomislava Bakovia)
 9. Sanja Smoljak Kati, direktorica Udruge za trgovinu Hrvatske udruge poslodavaca
 10. Ivana Sui, samostalni savjetnik u Slubi za pravne poslove Hrvatske gospodarske komore
 11. Tena Tomek, partnerica i direktorica, odvjetniko društvo Marohni Tomek & Gjoi 
 12. doc. dr. sc. Marko Tomljanovi, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Rijeci

Komisija za zaštitu trišnog natjecanja

 1. Boris Babi, odvjetnik - stariji partner, Odvjetniko društvo Babi i partneri
 2. Iva Basari, odvjetnik - partner, Odvjetniko društvo Babi i partneri 
 3. doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, Katedra za meunarodno i europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveuilišta u Rijeci
 4. Ivana Kikerec, strunjakinja za usklaenost poslovanja, INA-Industrija nafte, d.d.     
 5. Milka Kosanovi, direktorica odnosa s lanstvom, Hrvatska udruga poslodavaca
 6. Valentina Kui, odvjetnica i partner, Odvjetniko društvo Buterin & Posavec d.o.o.   
 7. Marko Maek, rukovoditelj Direkcije potpora i usklaenosti, Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 8. Igor Mucalo, odvjetnik, Odvjetniki ured Mucalo
 9. prof. dr. sc. Jasminka Pecoti Kaufman, izvanredna profesorica na Katedri za pravo, Ekonomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu
 10. Darko Prister, savjetnik za kreditiranje, financiranje i promidbu obrtništva, Hrvatska obrtnika komora
 11. Marko Prli, predstojnik Ureda Uprave, PODRAVKA, Prehrambena industrija, d.d.
 12. Dunja Šimuni Mehdin, Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o.
 13. Gordana Vuemilovi, direktor pravnih poslova, Strateško distribucijsko podruje Hrvatska, Korporativne aktivnosti, Pravni poslovi, Atlantic Grupa d.d.
2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora