Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija

Cjenik publikacija u izdanju ICC-a Hrvatska


Za više informacija o publikacijama Međunarodne trgovačke komore posjetite:
http://store.iccwbo.org/


Izdvajamo nove publikacije:

ICC Cyber Security Guide

iCC Model Contract Occasional Intermediary (Non-circumvention and Non-disclosure)
ICC Publication No. 769E, 2015 Edition

ICC Model Contract Commercial Agency
ICC Publication No. 766E, 2015 Edition

International Standard Banking Practice, English Edition
ISBP 745
ICC Publication No. 745E, 2013 Edition

Drafting and Negotiating International Commercial Contracts
A Practical Guide
Prof. Fabio Bortolotti
ICC Publication No. 743E, 2013 Edition

ICC Ethics and Compliance Training Handbook

Anti-corruption guidance by practitioners for practitioners
François Vincke and Julian Kassum
ICC Publication No. 741E, 2013 Edition

Besplatna preuzimanja:

ICC Anti-Corruption Clause
ICC Force Majeure & Hardship Clause
ICC Principles to Facilitate Commercial Negotiation
ICC Global Trade and Finance Survey 2014
ICC Green Economy Roadmap
ICC Intellectual Property Roadmap
Developing Neutral Legal Standards International Contracts
ICC Cyber Security Guide for Business

 

 

ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
e-mail: icc@hgk.hr

Publikacije Međunarodne trgovačke komore

ICC Hrvatska izdaje prijevode na hrvatskom jeziku te dvojezična hrvatsko-engleska izdanja publikacija ICC-a.
Publikacije možete naručiti na e-mail: icc@hgk.hr; atomuli@hgk.hr  ili putem narudžbenice

Publikacije također možete kupiti direktno na blagajni HGK, a preuzeti u Tajništvu ICC Hrvatska (Rooseveltov trg 2, 2.kat, soba 204).

Strana izdanja publikacija ICC-a možete pogledati na stranicama ICC-a store.iccwbo.org/ te naručiti preko Nacionalnog odbora ICC-a Hrvatska.

Ovdje možete besplatno preuzeti prijevode na hrvatski:

PUBLIKACIJE u izdanju ICC-a Hrvatska:

ARBITRAŽA

 

Arbitražna pravila Međunarodne trgovačke komore,
dvojezično hrvatsko-englesko izdanje, 2011.

Globalizacija i sve veća internacionalizacija poslovanja povećava potrebe međunarodne poslovne zajednice za novim mehanizmima za rješavanje potencijalnih sporova. Upravo s ciljem bržeg i ekonomičnijeg arbitražnog postupka, u nova revidirana pravila uvrštene su trenutne potrebe s kojima se poslovni subjekti suočavaju u globalnoj međunarodnoj trgovini te rezultiraju razvojem arbitražne prakse i procedure.

Više informacija o samoj publikaciji možete naći na web stranici: http://www.iccwbo.org/court/arbitration/

 

MARKETING I OGLAŠAVANJE

Konsolidirani kodeks Međunarodne trgovačke komore o praksi oglašavanja i  
tržišnoga  komuniciranja, 2011.

Besplatan prijevod na hrvatskom jeziku možete preuzeti na ovom linku:

www2.hgk.hr/icc/Konsolidirani-kodeks-ICC-a-o-praksi-oglasavanja-i-trzisnoga-komuniciranja.pdf

Konsolidirani kodeks Međunarodne trgovačke komore o praksi oglašavanja i  
tržišnoga  komuniciranja, 2011.

Besplatan prijevod na hrvatskom jeziku možete preuzeti na ovom linku:

www2.hgk.hr/icc/Konsolidirani-kodeks-ICC-a-o-praksi-oglasavanja-i-trzisnoga-komuniciranja.pdf

MEĐUNARODNO POSLOVANJE
 

Vodič ICC-a za izvoz i uvoz, Globalni standardi za međunarodnu trgovinu, hrvatsko izdanje, 2013.
Cijena:

 • 400 kuna
 • 300 kuna za članove ICC-a Hrvatska
 • 55 eura za inozemstvo 
 • 10% popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi

        SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA USPJEŠNO MEĐUNARODNO POSLOVANJE
Pripremljen u suradnji s vrhunskim stručnjacima ICC-a, najmjerodavniji je svjetski priručnik za međunarodnu trgovačku praksu.
Ovo temeljito revidirano i prošireno 4. izdanje sadrži proširenu analizu novih pravila i propisa, uključujući ICC Incoterms® 2010, URDG 758, UCP 600 i drugi, kao i ključne teme kao što su on-line dokumentacija, e-trgovinu, intelektualno vlasništvo, izvozni ugovori …


 

FINANCIRANJE TRGOVINE

SVI ALATI ZA FINACIRANJE TRGOVINE :  PRAVILA, PRATEĆE SMJERNICE I PRIRUČNICI

 

Jedinstvena pravila o bankovnim obvezama plaćanja,
 dvojezično hrvatsko-englesko  izdanje, 2013.
Cijena:

 • 115 kuna
 • 85 kuna za članice ICC-a Hrvatska
 • 25 eura za inozemstvo
 • 10% popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi

  STANDARD 21. STOLJEĆA U LANCU OSIGURANJA FINANCIRANJA
Ova pravila omogućuju bankama ublažavanje rizika povezanih s međunarodnom trgovinom u korist kupaca i prodavača.
Ova publikacija predstavlja vrijedan i iznimno koristan priručnik bankarima, trgovcima, odvjetnicima i svima koji se u poslovanju svakodnevno susreću s BOP.Ujednačena pravila MTK za garancije na poziv (UPGP 758),
dvojezično hrvatsko-englesko izdanje, 2010.

Cijena:

 • 100 kuna
 • 80 kuna za članice ICC-a Hrvatska
 • 15 eura za inozemstvo
 • 10% popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi

STANDARDNI TEKST ZA GARANCIJE NA POZIV DILJEM SVIJETA
Novoizdana pravila odražavaju široko suglasje između bankara, korisnika i svih sudionika na polju garancija te predstavljaju novi paket pravila za garancije za 21. stoljeće.


Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive - UCP600,  (revizija 2007.), dvojezično hrvatsko-englesko izdanje

Cijena:

 • 100 kuna
 • 80 kuna za članice ICC-a Hrvatska
 • 15 eura za inozemstvo
 • 10% popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi

TEMELJ SU MEĐUNARODNOG POSLOVANJA S AKREDITIVIMA  
 JP 600 sadrže važne nove odredbe iz prijevoza, osiguranja I sukladnosti, što stvara temelj za poslovanje u godinama koje slijede.


 

 

Incoterms® 2010 : Revidirana pravila za upotrebu u međunarodnoj trgovini, 

hrvatsko-englesko izdanje, 2010.

Cijena:

 • 300 kuna
 • 240 kuna za članice ICC-a Hrvatska
 • 40 eura za inozemstvo
 • 10% popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi   

       NEZAOBILAZNA SASTAVNICA KUPOPRODAJNIH UGOVORA
Pravila Incoterms® određuju dužnosti kupaca I prodavatelja za isporuku robe temeljem ugovora o kupoprodaji.
Nova revidirana Incoterms® 2010 pravila uključila su neke nove trendove u globalnoj trgovini   kao što su sigurnost tereta, povećana upotrebu elektronske komunikacije u svakodnevnom poslovanju  kao i smjernice za upotrebu ispravnog Incoterms® 2010 pravila.

Za više informacija o novim pravilima Incoterms® 2010 posjetite web stranicu Međunarodne trgovačke komore  www.incoterms.com .

 
Vodič za ujednačena pravila MTK za garancije na poziv (ICC URDG 758)
englesko izdanje

Prepoznajući važnost i široku upotrebu Ujednačenih pravila za garancije na poziv (UPGP 758), Međunarodna trgovačka komora je izdala Vodič navedenih pravila kao stručnu nadopunu za revidirana UPGP 758, izdanih 2010. godine.
Nova, revidirana pravila koja odražavaju široko suglasje između bankara, korisnika i svih sudionika na polju garancija, dodatno su objašnjena od strane vrsnih stručnjaka u bankarskom sektoru, gdina. Sir RoyaGoodea i gdina. GeorgesaAffakia. Posebna pozornost je usmjerena na sljedećih sedam ključnih faza UPGP garancija:

 • Izrada nacrta;
 • Izdavanje;
 • Mijenjanje termina;
 • Izrada prezentacija;
 • Ispitivanje prezentacija;
 • Stvaranje plaćanja;
 • Prestanak garancija i kontragarancija;

Kao dodatna pomoć korisniku Vodič sadrži pročišćene komentare, ilustrirane primjere iz prakse kao i pozadinu revizijskog procesa UPGP pravila.

Cijena: 149 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan izdavanja predračuna.
Publikaciju, dostupnu na engleskom jeziku, možete naručiti posredstvom Nacionalnog odbora ICC HRVATSKA narudžbom na e-mail: icc@hgk.hr .
Članovi ICC HRVATSKA narudžbom ostvaruju popust do 30%.


  Međunarodna standardna bankarska praksa za pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima (ISBP) 2013
englesko izdanje

Međunarodna standardna bankarska praksa - ISBP 2013 je sveobuhvatan vodič za upravljanje i ispitivanje trgovinskih dokumenata i postupaka koji trebaju slijediti kontroli dokumentarnih akreditiva.
Revidirano izdanje ISBP 2013 pruža najnovije ICC smjernice za sve subjekte koji rade s dokumentarnim akreditivima. Ovo izdanje sadrži pojedinosti vezane uz primjenu bankarske prakse unutar UCP 600 pravila na razne trgovinske dokumente (fakture, prijevozne isprave, teretnice, potvrde o podrijetlu). Revizija je također uključila dokumente poput liste pakiranja, neprenosivog pomorskog tovarnog lista, analiza, zdravstvenih i fitosanitarnih inspekcija, potvrde kvalitete itd.
U kombinaciji s Jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (UCP 600) ISBP igraju značajnu ulogu u poticanju ujednačenosti postupanja s dokumentacijom i olakšavanja prakse međunarodne trgovine.
ISBP su nezaobilazna sastavnica međunarodne trgovine te su u svakodnevnoj upotrebi od strane bankara, pravnika, osiguravatelja, logističara, pravnih i korporativnih stručnjaka.

Cijena navedene publikacije je 25 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan izdavanja predračuna.
Članovi ICC HRVATSKA narudžbom ostvaruju popust do 30%.


  Jedinstvena pravila za forfeiting
englesko izdanje, 2013.

ICC Jedinstvena pravila za forfeiting pružaju standardni set pravila koja opisuju konsenzuse među bankarima, korisnicima i svim članovima forfeiting zajednice diljem svijeta. Korištenje globalnih pravila i standarda pomaže pri izbjegavanju nesporazuma, usklađivanju najbolje prakse širom svijeta i olakšavanju rješavanja sporova. Jasne definicije i praktični modeli sporazuma pomoći će u daljnjem razumijevanju i učinkovitoj primjeni spomenutih pravila.
ICC Jedinstvena pravila za forfeiting također uključuju kontroverzne teme i pojašnjavaju složena pitanja kao što su forfeiting ugovori i uvjeti na primarnom tržištu te forfeiting potvrde i uvjeti na sekundarnom tržištu, oporezive uplate i isplate te ostalo.

Cijena navedene publikacije je 25 eura, plaćano u kunskoj protuvrijednosti na dan izdavanja predračuna.
Publikaciju, dostupnu na engleskom jeziku, možete naručiti posredstvom Nacionalnog odbora ICC HRVATSKA narudžbom na e-mail: icc@hgk.hr
Članovi ICC HRVATSKA narudžbom ostvaruju popust do 30%


 

ICC KODEKS DIREKTNE PRODAJE

ICC usvojio reviziju Kodeksa direktne prodaje. Kodeks je izrađen u suradnji sa Svjetskom Federacijom direktne prodaje (WFDSA) te predstavlja osnovu za upravljanje direktne prodaje diljem svijeta.
Kodeks je prije svega namijenjen kao sredstvo za samoregulaciju i samodisciplinu, ali može biti od koristi u slučaju sudskih sporova kao referentni dokument u okviru važećih propisa.
Također, Kodeks direktne prodaje upotpunjava regulative direktne prodaje u zemljama koje nemaju zakonski reguliranu izravnu prodaju.
Dikrektna prodaja, kao što je definirano od strane ICC, "odnosi se na prodaju proizvoda namijenjenu izravno potrošačima, uglavnom u svojim domovima, na radnim mjestima i drugim mjestima udaljenim od stalnih prodajnih mjesta, gdje prodavatelj izravno može objasniti i demonstrirati proizvode."
Kodeks navodi pravila odgovornog ponašanja prema potrošačima, kao što su odredbe koje nalažu kako potrošač ne bi trebao biti potaknut na kupovinu temeljem pretpostavke o sniženoj cijeni, iskorištavanju potrošačeve dobi, jedinstvenosti demonstracije proizvoda s cijenom.
ICC Code također zahtijeva da tvrtke direktne prodaje podijele sadržaj Kodeksa sa svojim neposrednim prodavačima i da djelovanje u skladu sa standardima Kodeksa treba biti uvjet za članstvo unutar distribucijskog sustava.
Tekst kodeksa može se preuzeti na internet stranici: http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-International-Code-of-Direct-Selling/
Također, Komisija za marketing i oglašavanje ICC-a uspostavila je internetsranicu za promociju svojih proizvoda - www.codecentre.com . Ovaj centar je jedinstveno mjesto na kojem su sadržane najbolje prakse, alati, linkovi, materijali te je sveobuhvatni izvor za sve koji su uključeni u marketing i oglašavanje širom svijeta.


  ICC IP ROADMAP 2012

Komisija za intelektualno vlasntištvo ICC-a objavila novo dvogodišnje izdanje IP Roadmap 2012. Preuzimanje publikacije dostupno je na sljedećem linku: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/ip-roadmap/
Novo, izdanje je neprocjenjiv alat kako političarima tako i poduzetnicima dijlem svijeta, prvenstveno u pitanjima kontrole autorskih prava i povrede zaštite na internetu, generičke Top LevelDomain, visine troškova i dugotrajnih postupaka potrebnih za dobivanje patenata u više jurisdikcija (uključujući i europske inicijative za staranje jedinstvenog patentnog sustava).
Osim na engleskom jeziku, Roadmap dostupan je i na portugalskom, španjolskom, kineskom, njemačkom te ruskom jeziku.
Više informacija o radu same komisije dostupno je na:
http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/intellectual-property/


  ICC SMJERNICE ZA MEĐUNARODNA ULAGANJA

Međunarodna trgovačka komora (ICC) revidirala je Smjernice za međunarodna ulaganja iz 1979. godine, te ih prilagodila novim izazovima međunarodnog investicijskog okruženja i promicanja investicija kao pokretača gospodarskog razvoja.
ICC je na Svjetskom investicijskom forumu koji se održao 21. travnja 2012 u Dohi, Kataru, u organizaciji Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD), predstavio revidirane Smjernice za međunarodna ulaganja.
Cilj smjernica je olakšati tijek potencijalnih međunarodnih investicija, kako za investitore tako i za nacionalne vlade, za ostvarenje uravnoteženog gospodarskog razvoja. S obzirom na trenutnu gospodarsku klimu, utjecaje gospodarske krize, trgovina i ulaganje imaju potencijal za oživljavanje svjetskog gospodarstva, pogotovo u zemljama u razvoju.

Doprinos prekograničnog ulaganja u svjetskom gospodarstvu mogao bi biti veći ako se jasnije i efikasnije postave uvjeti za ulaganje i trgovinu. ICC, kako bi udovoljio zahtjevima poslovne zajednice, integrirao je glavna područja od važnosti za međunarodnu trgovinu i investicije. Područja su grupirana u tri kategorije:

 • Poslovno povjerenje vezano uz javne dugove, makro ekonomske neravnoteže, porezne sustave i neadekvatnost regulatornih i zakonskih okvira,
 • Ponovna regulacija stranih ulaganja,
 • Poduzeća u državnom vlasništvu i državni fondovi.

Značajne promjene su također u poglavljima o radu i fiskalne politike te su dodana nova poglavlja o konkurentskoj neutralnosti i društveno odgovornom poslovanju. ICC putem svojih savjetodavnih grupa potiče dijalog između poslovnog svijeta i nacionalnih vlada u pokušaju uspostavljanja praktične politike u području otvaranja tržišta, trgovine i ulaganja.

Besplatna pulikacija, dostupna na engleskom jeziku, može se preuzeti na: http://www.iccwbo.org/D8429B18-0156-4575-A8A8-9B4A8D491F09/FinalDownload/DownloadId-0DDDB75B34B921CACD466BBA061266CB/D8429B18-0156-4575-A8A8-9B4A8D491F09/uploadedFiles/2012_ICC_Guidelines_Intl_Investment.pdf


  INCOTERMS 2010 PITANJA I ODGOVORI
englesko izdanje

ICC je objavio ažurirana najčešća pitanja i odgovore vezane uz upotrebu INCOTERMS 2010 pravila. Pitanja i odgovori dostupni su na sljedećem linku: http://www.iccwbo.org/incoterms/index.html?id=48032


Vodič za INCOTERMS® 2010 pravila
englesko izdanje 2011.

Nastavno na revidirana pravila INCOTERMS® 2010, koja su stupila na snagu 1. siječnja 2011., Međunarodna trgovinska komora objavila je Vodič za INCOTERMS® 2010 pravila.
Priručnik, napisan od strane Jan Ramberga, renomiranog stručnjaka međunarodnog trgovačkog prava, odlična je podrška svim korisnicima INCOTERMS® 2010 pravila jer olakšava razumijevanje i primjenu tih globalnih trgovačkih pravila. Osim objašnjenja i primjene Incotermsa u svakodnevnoj praksi, Vodič sadrži razvoj Incoterms pravila od njihove prve objave 1936. godine s naglaskom na naznačajnije promjene i modifikacije.
Vodič pruža odgovore na najčešća pitanja vezanih uz svakodnevnu upotrebu Incoterms pravila, poput:

 • Koje Incoterms@ 2010 pravilo upotrijebiti u određenoj situaciji?
 • Koje su najvažnije promjene u odnosu na prethodna Incoterms® 2000 pravila?
 • Kako uskladiti ta pravila zajedno s drugim međunarodnim kupoprodajnim ugovorima?
 • Koje su međusobne obveze kupaca i prodavatelja?

Detaljni komentari popraćeni su grafikama u boji što pridonosi dubljem razumijevanju Incoterms® 2010 pravila.

Cijena navedene publikacije je 65 eura, a više informacija o navedenoj publikaciji možete vidjeti na linku http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=657
Poblikaciju, dostupnu na engleskom jeziku, možete naručiti posredstvom Nacionalnog odbora ICC HRVATSKA narudžbom na e-mail: icc@hgk.hr .
Članovi ICC HRVATSKA narudžbom ostvaruju popust do 30%.

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora