Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija

ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Seminari u organizaciji ICC-ja Hrvatska

3. godišnja konferencija "Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju – Sukob interesa"

HGK, 26. studenog 2018. godine

Međunarodna trgovačka komora Hrvatska (ICC Hrvatska) i Hrvatska gospodarska komora organizirali su konferenciju Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju - Sukob interesa povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 26. studenog u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Cilj konferencije bio je podizanje svijesti o nužnosti jačanja kulture integriteta, transparentnosti i etike u poslovanju kao temelja korporativne odgovornosti te održivog razvoja.

Središnja tema bila je sukob interesa te su se ovom prilikom predstavile „Smjernice ICC-ja o sukobu interesa u poduzećima“.

Dužnosnici i istaknuti stručnjaci iz javnog i privatnog sektora govorili su o izazovima s kojima se hrvatska poduzeća suočavaju u procjeni i upravljanju rizikom, usklađenosti poslovanja i suzbijanju korupcije. Predstavili su se praktični alati za poslovni sektor te na primjerima uspješnih programa usklađenosti ponudila rješenja za pomoć tvrtkama u ispunjavanju zakonskih obveza i etičkih normi, naglašavajući značaj javno-privatnog dijaloga.

Konferencija je bila namijenjena tvrtkama svih veličina koje žele unaprijediti svoj program usklađenosti:

 • rukovodstvu poduzeća i rukovoditeljima usklađenosti
 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima, konzultantima
 • akademskoj zajednici i svim profesionalcima koji žele saznati više

Program

Priopćenje

Partneri:

 • Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR
 • European Institute of Compliance and Ethics

Sponzori:

 • Ernst & Young d.o.o.
 • Plinacro d.o.o.

Seminar „Karteli i oslobođenje od kazne – Kako i zašto prijaviti kartele?“

HGK, 16. listopada 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su seminar Karteli i imunitet od kazne - Kako i zašto prijaviti kartel? 16. listopada u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ukratko o seminaru

Kartelni sporazumi poduzetnika o cijenama i podjeli tržišta predstavljaju ozbiljnu povredu prava tržišnog natjecanja i kao takvi podliježu visokim novčanim kaznama. Borba protiv kartela u fokusu je svih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kao i Europske komisije, a jedan od načina je poticanje poduzetnika na prijavu kartela.

Ovaj interaktivni seminar informirao je sudionike o pogodnostima koje nude novi propisi o oslobođenju ili umanjenju kazne i uputio ih na praktične alate ICC-ja radi poticanja usklađenosti vašeg poduzeća s pravilima o tržišnom natjecanju.

Vrhunski stručnjaci predstavili su:

 • Priručnik ICC-ja o oslobođenju ili umanjenju kazne koji na pristupačan način razjašnjava postupak prijave kartela u brojnim državama svijeta, u lokalnim i međunarodnim postupcima
 • propise i kriterije koje Europska komisija i Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja primjenjuju u postupku prijave.

Seminar je bio namijenjen:

Tvrtkama svih veličina koje žele unaprijediti svoj program usklađenosti s pravilima o tržišnom natjecanju i koristiti pogodnosti koje nude novi propisi, a posebno:

 • rukovodstvu poduzeća i rukovoditeljima usklađenosti
 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima, akademskoj zajednici
 • svim profesionalcima koji žele saznati više o novim propisima

Govornici:

 • Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik, Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN)
 • Marcin Trepka, pravni savjetnik, K&L Gates, supredsjedatelj Radne skupine ICC-ja Karteli i oslobođenje od kazne
 • dr.sc. Mirta Kapural, samostalna savjetnica, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Josip Čulić, voditelj Odjela za utvrđivanje zabranjenih sporazuma Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
 • izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sponzor seminara: INA-Industrija nafte d. d.

Program

Brošura

Priopćenje 


Seminar "Procjena i upravljanje rizikom u pregovorima o međunarodnim trgovačkim ugovorima"

HGK, 19. rujna 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su seminar Modeli ugovora ICC-a - Procjena i upravljanje rizikom u pregovorima o međunarodnim trgovačkim ugovorima 19. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ukratko o seminaru

Iako u prekograničnim transakcijama ne postoji "nulta stopa rizika", profesionalni pristup internacionalizaciji podrazumijeva procjenu i upravljanje operativnim rizikom kroz predviđanje trgovačkih i političkih rizika, a time i mogućih rješenja svakog scenarija, a u cilju izbjegavanja dodatnih operativnih troškova koji smanjuju predviđenu trgovačku maržu; kašnjenja uvoznog carinjenja; prijema neusklađene robe; kašnjenja u isporuci / plaćanju; nedostatka popratnih dokumenata za dokazivanje izuzeća od PDV-a bilo kojem poreznom tijelu, …

Ciljevi seminara

Uz vodstvo vrsne međunarodne stručnjakinje, kroz brojne primjere iz prakse, ovaj seminar je sudionicima omogućio:

 • teoretsko i praktično znanje koje će im omogućiti da izrade prekogranične ugovore koje 'sve' stranke 'žele', a ne 'moraju' izvršiti
 • sposobnost prepoznavanja odgovornosti i obveza koje proizlaze iz nepostojanja jasnog ugovora
 • sposobnost odabira prikladnog modela ugovora i razumijevanje njegove uloge u ispunjenju svih odgovornosti i obveza prodaje (isporuka, plaćanje, pravo vlasništva, prijenos rizika, jamstva, rješavanje sporova, ...) i pregovora s kanalom (teritorij, ekskluzivnost, cilj kupnje / prodaje, naknada goodwilla, ...)
 • jasno razumijevanje mehanike prekograničnog ugovora i razumijevanje metoda ublažavanja rizika i optimiziranja profita

Seminar je bio namijenjen:

 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju međunarodne kupoprodajne ugovore, ugovore o distribuciji i ugovore o trgovinskom zastupanju
 • menadžerima i stručnjacima koji se bave nabavom, prodajom, otpremom i financijama te stručnjacima za rješavanje sporova

Predavač

Valle García de Novales je odvjetnica specijalizirana za trgovačko pravo, partnerica u AV ASESORES, A.I.E. (Španjolska) i članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a, s više od 25 godina iskustva kao korporativna pravnica koja se bavi prekograničnim transakcijama, a redovita je predavačica na sveučilištima i u tvrtkama o međunarodnim ugovorima, Incoterms pravilima, dokumentarnim akreditivima i inozemnim ulaganjima.

Brošura

Priopćenje


Seminar "Incoterms® 2010 pravila – Kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila?"

HGK, 18. rujna 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su seminar Incoterms® 2010 pravila – Kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila? 18. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ukratko o seminaru

Sve tvrtke koje su uključene u međunarodnu trgovinu svakodnevno koriste Incoterms pravila, ali često nedovoljno razumiju njihove implikacije, što može rezultirati povećanjem rizika i smanjenjem dobiti uslijed nepredviđenih troškova.

Ciljevi seminara

Uz vodstvo vrsne međunarodne stručnjakinje, kroz brojne primjere iz prakse, ovaj seminar je:

 • osigurao znanje s teorijskog i praktičnog stajališta o korištenju Incoterms® 2010 pravila u pregovorima o međunarodnim kupoprodajnim ugovorima kako bi se smanjili rizici i neočekivani troškovi
 • ukazao na najčešće pogreške u korištenju Incoterms® 2010 pravila, kako u svojstvu prodavatelja tako i kupca, odnosno izvoznika i uvoznika
 • pružio uvid u pripremu novih Incoterms® 2020 pravila

Seminar je bio namijenjen:

 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju međunarodne kupoprodajne ugovore
 • menadžerima i stručnjacima koji se bave nabavom, prodajom, otpremom i financijama te stručnjacima za rješavanje sporova

Predavač

Valle García de Novales je odvjetnica specijalizirana za trgovačko pravo, partnerica u AV ASESORES, A.I.E. (Španjolska) i članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a, s više od 25 godina iskustva kao korporativna pravnica koja se bavi prekograničnim transakcijama, a redovita je predavačica na sveučilištima i u tvrtkama na temu međunarodnih ugovora, Incoterms pravila, dokumentarnih akreditiva i inozemnih ulaganja.

Brošura

Priopćenje


Poslovni forum "Jačanje globalnog protekcionizma - Koji su učinci na hrvatsko gospodarstvo?"

HGK, 12. rujna 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su poslovni forum Jačanje globalnog protekcionizma – Koji su učinci na hrvatsko gospodarstvo? u srijedu, 12. rujna, u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Uvod u temu

Međunarodna poslovna zajednica svjedoči jačanju protekcionističkih mjera na globalnoj razini, što predstavlja izazov i za europske tvrtke te nameće brojna pitanja.

Hoće li američka trgovinska politika doista dovesti do svjetskog trgovinskog rata te koje bi mogle biti posljedice na našu vanjsku trgovinu sa SAD-om i globalno?

Ovaj poslovni forum bio je posebno usmjeren na prikaz aktualnih protekcionističkih mjera i mogućih posljedica na poslovanje hrvatskih tvrtki.

Fokus je, između ostalog, bio i na utjecaju nedavnih američkih mjera za uvoz čelika i aluminija, krizi WTO-a i reakciji EU-a i trećih zemalja, posebice Rusije, Kine i Turske, na te mjere.

Govornici

 • Irena Alajbeg, načelnica Sektora za trgovinsku i investicijsku politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika
 • Ljubo Jurčić, pročelnik Katedre za međunarodnu ekonomiju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Marko Jurčić, savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore
 • Mislav Kraljević, izvršni direktor za korporativni razvoj i strategiju, ALTPRO d.o.o.

Poziv i program

Priopćenje


Seminar "Financiranje vanjske trgovine - Studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju"

HGK, 7. lipnja 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su 7. lipnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori seminar Financiranje vanjske trgovine - Studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju.

Ovaj interaktivni seminar je kroz praktične primjere i studije slučajeva obuhvatio:

 • najbolju međunarodnu praksu u tumačenjima i primjeni pravila ICC-a za akreditivno i garantno poslovanje
 • aktualne teme financiranja vanjske trgovine 

Prvi dio seminara bio je usmjeren na primjenu dokumentarnih akreditiva, objašnjavajući pritom najnoviji razvoj i probleme koji se odnose na tumačenje UCP 600 i ISBP 745 - pravila ICC-a za dokumentarne akreditive i međunarodne standardne bankarske prakse.

Drugi dio bio je usredotočen na nove trendove u međunarodnim garancijama, s posebnim naglaskom na provedbu URDG 758 pravila.

Seminar je bio namijenjen:

 • bankarskim stručnjacima koji se bave financiranjem trgovine, osobito u odjelima za dokumentarne akreditive, naplate, bankovne garancije i financiranje izvoza
 • front office bankarskim specijalistima, menadžerima za odnose s klijentima
 • menadžerima za bankovne rizike, internim revizorima
 • izvoznicima, uvoznicima i trgovcima
 • prijevoznicima, špediterima, osiguravateljima
 • odvjetnicima, pravnicima i znanstvenicima

Predavači

Pavel Andrle, glavni predavač, istaknuti je član Bankarske komisije ICC-a, a ujedno i tajnik Bankarske komisije ICC-a Češka. Bio je uključen u reviziju Jedinstvenih pravila i običaja za dokumentarne akreditive kao član Savjetodavne grupe UCP 600 i u reviziju URDG 758. Autor je publikacije Dokumentarni akreditivi - Praktični vodič te Examination of Documents under Documentary Credits. Imenovan je stručnjakom ICC-a Češka za odgovaranje na upite povezane s dokumentarnim akreditivima i  financiranjem, što uključuje i savjetodavne usluge i tehničku pomoć bankama i tvrtkama. DOCDEX stručnjak je ICC-evog Centra za ekspertize pri ICC-evom Međunarodnom arbitražnom sudištu u Parizu i arbitar pri Arbitražnom sudištu u Vilniusu, Litva. Aktivni je trener u Global Trade Finance programu IFC-a (International Finance Corporation - član Grupe Svjetske banke) te glavni mentor za Finance of International Trade u Electronic Business School International.

Igor Fistrić, direktor dokumentarnog poslovanja, Raiffeisenbank Austria d.d.

Poziv seminara

Program seminara

Priopćenje


Seminar "Arbitraža: uloga vještaka, određivanje šteta i druga praktična pitanja", u suradnji s Deloitte i E&A Law

 
HGK, 8. svibnja 2018. godine
 
Prvi puta u Hrvatskoj, Deloitte, ICC Hrvatska i E&A Law iz Velike Britanije, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom 8. svibnja zajednički su organizirali jedinstveni seminar koji je sudionicima pružio odgovore na praktična pitanja o arbitraži s naglaskom na ulogu vještaka i određivanje štete u arbitražnim postupcima.

Ukratko o seminaru

Kako i zašto koristiti vještake u arbitražnom procesu te koji su najbitniji koraci kako bi se osigurao maksimum koristi za stranke u arbitraži?

Na seminaru su, kroz panel raspravu na kojoj su sudjelovali eminentni hrvatski i međunarodni stručnjaci, sudionici imali priliku upoznati se s ulogom vještaka u arbitražnim postupcima kroz prizmu različitih pogleda – kako samih stručnih svjedoka tako i odvjetnika i arbitara.

Određivanje štete je često i za tužitelja i za tuženika, jedan od najbitnijih i najkompleksnijih elementa arbitražnog postupka. Kroz izlaganja renomiranih stručnjaka sudionicima se predstavila važnost podrške strankama oko zahtjeva za odštetu kao i pružilo uvod u praktičan pregled metodologije izračuna i ostala pitanja.

Seminar je bio namijenjen:
 • odvjetnicima
 • korporativnim pravnicima
 • arbitrima
 • poslovnim profesionalcima koji su uključeni ili su zainteresirani za arbitražu te koji žele dobiti daljnje znanje o ulozi stručnjaka u arbitraži i praktičan uvid u izračun i kvalifikaciju štete

Poziv i program seminara

Priopćenje


Predstavljanje Vodiča ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju 
 
HGK, 5. ožujka 2018. godine
 
Međunarodna trgovačka komora Hrvatska (ICC Hrvatska) i Hrvatska gospodarska komora u suradnji s nacionalnim partnerima predstavili su 5. ožujka u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju.

Istaknuti stručnjaci iz javnog i privatnog sektora predstavili su Vodič kao neprocjenjiv alat i pomoć tvrtkama te govorili o izazovima s kojima se hrvatsko gospodarstvo suočava u području informacijske sigurnosti i usklađenosti s propisima.

Vodič na pristupačan način pojašnjava osnove informacijske sigurnosti u poslovanju, upozorava na sigurnosne ugroze i rizike poslovanja na internetu te nudi praktična rješenja za učinkovitije upravljanje rizikom.

Namijenjen je poduzećima svih veličina i iz svih sektora gospodarstva, vlasnicima poduzeća, menadžmentu  i zaposlenicima te nije ograničen samo na IT službe.

Vodič navodi načela i postupke koji će vam pomoći u postizanju bolje informacijske sigurnosti, a upitnik za samoprocjenu pružit će vam uvid u stanje informacijske sigurnosti vašeg poduzeća.

Partneri:
 •  Agencija za zaštitu osobnih podataka
 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet) / Nacionalni CERT
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
 • Hrvatska udruga banaka
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • Ministarstvo uprave
 • Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost
 • Zavod za sigurnost informacijskih sustava
Sponzori:
 • Diverto d. o. o.
 • INsig2 d. o. o.
 • KING ICT d. o. o.
 • Span d. o. o.
 • TRILIX d. o. o.

Program 

Ovdje možete preuzeti besplatno hrvatsko izdanje Vodiča.

Ovdje možete preuzeti besplatno englesko izdanje Vodiča.


Radni doručak "Prava i obveze članova uprave", u suradnji sa Županijskom komorom Split, Odvjetničkim društvom KALLAY & PARTNERI d.o.o. i CONFIDA – ZAGREB d.o.o.

HGK - ŽK Split, 1. ožujka 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split u suradnji s Odvjetničkim društvom KALLAY & PARTNERI d.o.o. i CONFIDA – ZAGREB d.o.o. organizirali su 1. ožujka u HGK – ŽK Split radni doručak Prava i obveze članova uprave.

Ukratko o temi:

Članovi uprave društva, kao i sama društva, uvijek traže načine kako umanjiti financijske i porezne rizike koji proizlaze iz članstva u upravi društva. Međutim, članovi uprave odgovorni su za poslovanje društva i u određenim situacijama mogu odgovarati i svom svojom imovinom za nepodmirene obveze društva, a njihova odgovornost može biti i prekršajna, odnosno kaznena, pri čemu im se za prekršaj može utvrditi novčana kazna, a za kaznenu odgovornost i kazna zatvora.

Cilj je bio uputiti polaznike kako na zakonom dopušten način urediti odnos članova uprave i društva uz maksimalno umanjivanje poreznih i drugih financijskih tereta, uz istovremeno izbjegavanje materijalne, prekršajne i kaznene odgovornosti.

Radni je doručak bio namijenjen poduzećima svih veličina.

Predavači

 • Dean Cimera, Tax Manager, CONFIDA – ZAGREB d.o.o.
 • Vesna Gazić, Tax Expert, CONFIDA – ZAGREB d.o.o.
 • Ivan Matić, odvjetnik partner, Odvjetničko društvo KALLAY & PARTNERI d.o.o.

Poziv i program


Radionica "Osnove međunarodne trgovine i financiranja", ​u suradnji s EBRD-om i The London Institute of Banking & Finance 

HGK, 27. - 28. veljače 2018. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora u suradnji s EBRD-om i London Institute of Banking and Finance, uz podršku Europske unije organizirali su radionicu Osnove međunarodne trgovine i financiranja 27. i 28. veljače u u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ciljevi radionice

Ova je dvodnevna interaktivna radionica razvijena u okviru EBRD-ova Programa za olakšavanje trgovine (EBRD TFP) radi pružanja temeljnog znanja iz područja međunarodne trgovine i financiranja sudionicima opskrbnog lanca međunarodne trgovine kako bi proširili svoje poslovanje na međunarodnim tržištima.

Teme radionice

 • pregled međunarodnog financiranja trgovine
 • praktični aspekti međunarodnog financiranja trgovine
 • pregled metoda plaćanja u međunarodnoj trgovini
 • prihvaćanje međunarodnog ugovora i Incoterms® 2010 pravila
 • uloga komercijalnih i prijevoznih dokumenata
 • dokumentarne naplate
 • dokumentarni akreditivi              
 • izdavanje dokumentarnog akreditiva i popunjavanje obrasca
 • garancije za obveznice i stand-by akreditivi
 • kratkoročne tehnike financiranja trgovine
 • islamsko financiranje trgovine
 • financijski kriminal i prijevare u transakcijama međunarodnog financiranja trgovine
 • Program za olakšavanje trgovine EBRD-a
 • prednosti međunarodnog certificiranja CITF

Prezentacije su se temeljile na slučajevima iz prakse i simulacijama.

Kome je radionica bila namijenjena?

 • stručnjacima iz financiranja trgovine
 • rukovoditeljima poslovnog razvoja unutar banaka
 • malim i srednjim poduzećima
 • prijevoznicima
 • osiguravateljima i pravnim savjetnicima

Priprema za CITF ispit / recertificiranje za  CDCS i/ili CSDG

Ova radionica imala je i funkciju pripreme za sudionike koji su htjeli steći međunarodno priznatu kvalifikaciju – Certifikat iz međunarodne trgovine i financija (CITF©) koju je razvio Londonski institut za bankarstvo i financije (LIBF) u partnerstvu s Međunarodnom trgovačkom komorom (ICC).

Sudionici su se kvalificirali i za 12 CPD sati učenja / PDU bodova za recertificiranje za ICC CDCS i/ili CSDG (vidi katalog).

Predavač

Vincent O'Brien član je Izvršnog odbora Bankarske komisije ICC-a te zamjenik predsjednika Bankarske Komisije ICC-a UAE. Ujedno je tehnički savjetnik za trgovinu u China Systems Corporation, a nedavno je imenovan i za ravnatelja Instituta za međunarodno bankarsko pravo i praksu (IIBLP) u Washingtonu, SAD. Ima više od 25 godina iskustva u međunarodnom bankarstvu te je pružio tehničku potporu u razvoju financiranja trgovine u više od 100 zemalja širom svijeta. Osnovno mu je područje ekspertize rješavanje sporova u financiranju trgovine te je djelovao kao vještak u važnim predmetima rješavanja sporova povezanih s međunarodnom trgovinom.


ICC-eva konferencija "Jačanje integriteta hrvatskih poduzeća u suzbijanju korupcije – Izazovi korporativne usklađenosti"

HGK, 8. prosinca 2017.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Međunarodna trgovačka komora Hrvatska (ICC Hrvatska) i Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Norveške organizirali su 8. prosinca u Hrvatskoj gospodarskoj komori konferenciju Jačanje integriteta hrvatskih poduzeća u suzbijanju korupcije – Izazovi korporativne usklađenosti.

Cilj je konferencije bilo podizanje svijesti svih slojeva javnog i korporativnog sektora o nužnosti suzbijanja korupcije, jačanja kulture integriteta, transparentnosti i etike u poslovanju kao temelja korporativne odgovornosti i dobrog upravljanja.

Istaknuti stručnjaci govorili su o izazovima s kojima se hrvatsko gospodarstvo suočava u borbi protiv korupcije i usklađenosti s propisima, predstavili praktične alate za poslovni sektor i trendove u nefinancijskom izvještavanju te na primjerima uspješnih programa usklađenosti ponudili rješenja za pomoć tvrtkama u ispunjavanju zakonskih obveza i etičkih normi, naglašavajući značaj javno-privatnog dijaloga.


ICC-ev seminar "Prijevare u međunarodnom poslovanju - Kako ih izbjeći?"
HGK, 22. studenog 2017. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa ICC Commercial Crime Services organizirali su seminar Prijevare u međunarodnom poslovanju – Kako ih izbjeći? 22. studenog u u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ukratko o seminaru:

Gospodarski izgledi u mnogim dijelovima svijeta i dalje su neizvjesni. U nesigurnom se okružju rizici neispunjavanja obveza i prijevara povećavaju, dok su prilike za oporavak ograničene i skupe.

Seminar je upozorio na promjene uzoraka prijevara u današnjem globalnom okružju, uključujući povećanu uporabu interneta kako bi se zajamčila vjerodostojnost lažnih transakcija. Istaknuta je kako je važno da svi oni koji su uključeni u međunarodni prijevoz i trgovinu budu svjesni svoje ranjivosti, načina na koje se mogu spriječiti prijevare te raspoloživih opcija za oporavak u trenutku kada se prijevara dogodi.

Seminar se temeljio na slučajevima koje je obrađivao ICC International Maritime Bureau (IMB). Uz vodstvo vrsnog međunarodnog stručnjaka na brojnim je primjerima iz prakse obuhvatio:

 • prijevare u financiranju trgovine (dokumentarni akreditivi i pranje novca)
 • prijevare u kontejnerskom i teretnom prijevozu
 • prijevare u osiguranju i u ugovorima o prijevozu

Kome je seminar bio namijenjen?

Ovaj interaktivni seminar bio je namijenjen svim tvrtkama i stručnjacima uključenim u međunarodnu trgovinu:

 • bankarima (upravljanje rizicima, proizvodi, operativno poslovanje, odnosi s klijentima)
 • izvoznicima i uvoznicima
 • osiguravateljima
 • stručnjacima za logistiku
 • odvjetnicima i akademicima

Predavač

Pottengal Mukundan direktor je u ICC Commercial Crime Services, London/UK te direktor u ICC International Maritime Bureau. Nakon pomorske karijere, Mukundan je ostvario vrhunske kvalifikacije za zapovjednika broda u Southamptonu, UK. Završio je nautički studij u Plymouthu, UK, MBA na Cranfield School of Management, UK. Godine 1981. pridružio se ICC international Maritime Bureau (IMB) kao istražitelj. Istraživao je brojne zahtjeve za pomorsko osiguranje, uključujući mnoge slučajeve prijevara iz ugovora o zakupu, preusmjeravanja tereta, fantomskih brodova, otmica, krađe kontejnera.

Radni jezik: engleski


ICC-ev seminar "Incoterms® 2010 pravila - Kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila?"

HGK, 21. rujna 2017. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su seminar "Incoterms® 2010 pravila - Kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila?", 21. rujna, u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

O seminaru

Sve tvrtke koje su uključene u međunarodnu trgovinu svakodnevno koriste Incoterms pravila, ali često nedovoljno razumiju njihove implikacije, što može rezultirati povećanjem rizika i smanjenjem dobiti uslijed nepredviđenih troškova.

Ciljevi seminara

 • osigurati znanje s teorijskog i praktičnog stajališta o korištenju Incoterms® 2010 pravila u pregovorima o međunarodnim kupoprodajnim ugovorima kako bi se smanjili rizici i neočekivani troškovi
 • ukazati na najčešće pogreške u korištenju Incoterms® 2010 pravila, kako u svojstvu prodavatelja tako i kupca, odnosno izvoznika i uvoznika
 • pružiti uvid u pripremu novih Incoterms® 2020 pravila
 • odgovoriti na pitanja sudionika

Kome je seminar bio namijenjen?

Ovaj interaktivni seminar bio je namijenjen svima onima koji su uključeni u međunarodnu trgovinu:

 • korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju međunarodne kupoprodajne ugovore
 • menadžerima i stručnjacima koji se bave nabavom, prodajom, otpremom i financijama
 • stručnjacima za rješavanje sporova

Predavač

Valle García de Novales je odvjetnica specijalizirana za trgovačko pravo, partnerica u A V ASESORES, A.I.E. (Španjolska) i članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a. Gospođa García de Novales posjeduje preko 25 godina iskustva u svojstvu korporativnog pravnika koji se bavi prekograničnim transakcijama, a redoviti je predavač i trener na sveučilištima i u tvrtkama na temu međunarodnih ugovora, Incoterms pravila, dokumentarnih akreditiva i inozemnih ulaganja.


ICC-eva Regionalna arbitražna konferencija „Nova pravila ICC-a o ubrzanom postupku za sporove male vrijednosti i regionalni izazovi"

HGK, 23. svibnja 2017. godine

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Međunarodnim arbitražnim sudištem ICC-a organizirali su regionalnu konferenciju "New ICC Expedited Procedure  Rules for Small Claims and Regional Challenges", 23. svibnja 2017.godine, u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Na ovoj konferenciji predstavljena su nova ICC-eva arbitražna pravila te su obuhvaćene i druge relevantne teme, uzimajući u obzir regionalne izazove. 

O konferenciji

Cilj posljednje revizije Arbitražnih pravila ICC-a je daljnje povećanje učinkovitosti, transparentnosti i etike ICC-eve arbitraže omogućavajući jednostavniji arbitražni postupak i smanjenje troškova.

Na snazi od 1. ožujka 2017. godine, revidirana pravila omogućavaju da se pravila za ubrzane postupke automatski primjenjuju na sve arbitražne sporove čija je vrijednost predmeta spora manja od 2 milijuna dolara. Druge promjene odnose se na mogućnost svake stranke da od Sudišta ICC-a zatraži obrazloženje  odluke, kao što je odluka o izuzeću arbitara (bez da se traži pristanak svih stranaka, kao što se to zahtijevalo prema prijašnjim pravilima), prima facie odluke o nadležnosti i odluke o spajanju postupaka. 

Kome je konferencija bila namijenjena?

 • odvjetnicima
 • korporativnim pravnicima
 • arbitrima
 • izmiriteljima
 • svim zainteresiranim stručnjacima, menadžerima i članovima akademske zajednice

Predavači

 • Danela Arsovska - ‎predsjednica Saveza privrednih komora Makedonije i ICC-a Makedonije
 • Davor Babić - redovni profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 • Filip Boras - partner, Baker McKenzie, Beč
 • Petar Ceronja - odvjetnik, Buterin & Posavec, Zagreb
 • Milena Đorđević - docent, Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu
 • Živa Filipič - glavni savjetnik, Međunarodno arbitražno sudište ICC-a, Pariz
 • Jasnica Garašić - redovni profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 • Marina Kralj Miliša - članica Uprave, Končar - Elektroindustrija d.d., Zagreb
 • Milan Lazić - partner, Karanović & Nikolić OAD, Beograd
 • Fatos Lazimi - partner, Optima Legal & Financial, Tirana
 • Maja Menard - ‎partner, Ulčar & Partnerji, Ljubljana  
 • Hrvoje Sikirić - redovni profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Sunčanica Skupnjak Kapić – glavna tajnica, ICC Hrvatska 
 • Dalibor Valinčić - partner, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Zagreb 

PARTNERI

SPONZORI


ICC-ev seminar "Financiranje vanjske trgovine - studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju"

HGK, 16.-17. ožujka 2017.

ICC Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora organizirali su seminar "Financiranje vanjske trgovine - studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju", 16. i 17. ožujka, u Hrvatskoj gospodarskoj komori (Rooseveltov trg 2, Zagreb, Vijećnica, 1. kat).

Ovaj dvodnevni interaktivni seminar obuhvatio je:

 • najbolju međunarodnu praksu u tumačenjima i primjeni pravila ICC-a za akreditivno i garantno poslovanje,
 • aktualne teme financiranja vanjske trgovine i
 • međunarodne ICC – LIBF (London Institute of Banking & Finance) certifikate na primjerima CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) i CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees) testa.

Prvi dan bio je usmjeren na primjenu dokumentarnih akreditiva, objašnjavajući najnoviji razvoj i probleme koji se odnose na tumačenje UCP 600 i ISBP 745 - pravila ICC-a za dokumentarne akreditive i međunarodne standardne bankarske prakse.

Drugog dana se seminar usredotočio na nove trendove u međunarodnim garancijama, s posebnim naglaskom na provedbu URDG 758 pravila.

Seminar je bio namijenjen:

 • bankarskim stručnjacima koji se bave financiranjem trgovine, osobito u odjelima za dokumentarne akreditive, naplate, bankovne garancije i financiranje izvoza
 • front office bankarskim specijalistima, menadžerima za odnose s klijentima
 • menadžerima za bankovne rizike, internim revizorima
 • izvoznicima, uvoznicima i trgovcima
 • prijevoznicima, špediterima, osiguravateljima
 • odvjetnicima, pravnicima i znanstvenicima

Predavači:

Pavel Andrle, glavni predavač, istaknuti je član Bankarske komisije ICC-a, a ujedno i tajnik Bankarske komisije ICC-a Češka. Bio je uključen u reviziju Jedinstvenih pravila i običaja za dokumentarne akreditive kao član Savjetodavne grupe UCP 600 (Uniform Customs & Practice for Documentary Credits) i u reviziju URDG 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees). U okviru Bankarske komisije ICC-a danas je član nekoliko radnih skupina: Radne skupine o garancijama, Savjetodavne skupine za forfaiting te Savjetodavne skupine za bankovne obveze plaćanja (BOP). Autor je publikacije Dokumentarni akreditivi - Praktični vodič te Examination of Documents under Documentary Credits. Imenovan je stručnjakom ICC-a Češka za odgovaranje na upite povezane s dokumentarnim akreditivima i  financiranjem, što uključuje i savjetodavne usluge i tehničku pomoć bankama i tvrtkama. DOCDEX stručnjak je ICC-evog Centra za ekspertize pri ICC-evom Međunarodnom arbitražnom sudištu u Parizu i arbitar pri Arbitražnom sudištu u Vilniusu, Litva. Aktivni je trener u Global Trade Finance programu IFC-a (International Finance Corporation - član Grupe Svjetske banke) te glavni mentor za Finance of International Trade u Electronic Business School International.

Ljiljana Rokoš, CSDG, Sektor sredstava, Direkcija transakcijskog bankarstva, Odjel akreditiva i garancija, Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Marina Validžić, glavni referent akreditiva i inkaso poslova, Financijski proizvodi, Raiffeisenbank Austria d.d.

Ivana Uzelac, CDCS, Dokumentarni akreditivi i naplate, Servisi dokumentarnih plaćanja i garancija, Zagrebačka banka d.d.


Javno-privatni dijalog "Jačanje integriteta hrvatskih tvrtki u suzbijanju korupcije – izazovi i mogućnosti"

HGK, 7. prosinca 2016.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv korupcije održan je 7.  prosinca 2016. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, javno-privatni dijalog Jačanje integriteta hrvatskih tvrtki u suzbijanju korupcije – izazovi i mogućnosti, u organizaciji ICC-a Hrvatska i Hrvatske gospodarske komore u suradnji s  Veleposlanstvom Kraljevine Norveške.

Istaknuti stručnjaci iz javnog i privatnog sektora govorili su o izazovima s kojima se hrvatsko gospodarstvo suočava u borbi protiv korupcije kao i u provedbi propisa za suzbijanje korupcije te su ponudili rješenja za pomoć tvrtkama u ispunjavanju zakonskih obveza i etičkih normi na primjerima uspješnih programa usklađenosti.

Predstavljeni su i praktični alati Međunarodne trgovačke komore (ICC) koji imaju važnu ulogu instrumenata samoregulacije kao i putokaza za vlade u njihovim nastojanjima u  borbi protiv korupcije.

Program

Fotogalerija


ICC-ev seminar „Kako sastaviti arbitražnu klauzulu ICC-a prema Vašim potrebama?"

HGK - Komora Zagreb, 7. studenog 2016.

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Međunarodnim arbitražnim sudištem ICC-a organizirao je seminar „Kako sastaviti arbitražnu klauzulu ICC-a prema Vašim potrebama?", 7. studenog 2016., u prostorijama Hrvatske gospodarske komore - Komora Zagreb.

Ukratko o seminaru

Međunarodno arbitražno sudište Međunarodne trgovačke komore (ICA ICC) vodeće je  međunarodno arbitražno tijelo za rješavanje trgovačkih sporova. Postupajući u skladu s Arbitražnim pravilima ICC-a, Sudište pomaže strankama, njihovim odvjetnicima i arbitrima u učinkovitom vođenju arbitražnih postupaka.

Iako je ICC objavio niz standardnih klauzula o rješavanju sporova, u praksi se susrećemo s primjerima nepotpunih, nejasnih ili proturječnih arbitražnih klauzula. Takve klauzule mogu otežati vođenje arbitraže pa i uzrokovati dugogodišnje arbitražne ili sudske postupke o tome koji su način rješavanja sporova stranke namjeravale ugovoriti i posljedično, nepotrebne troškove.

Koji je bio cilj seminara?

 • na primjerima iz prakse omogućiti polaznicima da na najbolji način prilagode sadržaj standardnih klauzula svojim potrebama i  konkretnom ugovoru
 • ukazati  kada je poželjno ugovoriti pojedine sastojke arbitražne klauzule te kako izbjeći uobičajene zamke

Uz vodstvo iskusnih arbitražnih stručnjaka ovaj interaktivni seminar obuhvatio je:

 • sadržaj i posebnosti standardne arbitražne klauzule ICC-a
 • zamišljen pregovarački proces sklapanja ugovora i sastavljanja arbitražne klauzule koju bi ugovor trebao sadržavati

Kome je seminar bio namijenjen?

Članovima uprava trgovačkih društava koja djeluju na međunarodnim tržištima; korporativnim pravnicima; odvjetnicima; državnim odvjetnicima; sucima; drugim pravnicima i svima koji se u svojem poslovnom ili stručnom radu susreću s međunarodnom trgovačkom arbitražom.

Predavači:

 • Živa Filipič, L.L.M -  savjetnica koja vodi tim za upravljanje predmetima pri Međunarodnom arbitražnom sudištu ICC-a u Parizu
 • Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić - redoviti profesor i predstojnik Katedre za međunarodno privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof.dr.sc. Davor Babić - izvanredni profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Prof.dr.sc. Gordan Stanković - odvjetnik - partner i voditelj pomorskopravnog odjela u Odvjetničkom društvu Vukić i partneri d.o.o. u Rijeci.

ICC-ev seminar „Incoterms 2010 u praksi i novi Vodič o prijevozu"

HGK, 6. listopada 2016.

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirao je seminar Incoterms® 2010 pravila u praksi i novi ICC-ev Vodič o prijevozu˝, 6. listopada 2016., u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Ukratko o seminaru

Incoterms® 2010 pravila pružaju globalno prihvaćena standardna rješenja za raspodjelu troškova i rizika između kupaca i prodavatelja i već su punih 80 godina neizostavan dio svakodnevne trgovačke prakse diljem svijeta.  Pravila određuju dužnosti kupaca i prodavatelja za isporuku robe i uobičajeno su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. 

Što je s prijevozom?

Kad se u transakciji kupac i prodavatelj nalaze na različitim lokacijama, nužno je u ugovor uključiti prijevoz robe. Upravo kako bi se razjasnile nejasnoće koje proizlaze iz međuodnosa ugovora o prijevozu i Incoterms® 2010 pravila u kupoprodajnom ugovoru, ICC je izdao novi Vodič o prijevozu i Incoterms® 2010 pravilima.

Uz vodstvo vrhunskog međunarodnog stručnjaka, seminar je obuhvatio:

 • pregled svih 11 pravila vezano uz kupoprodajni ugovor
 • odabir odgovarajućeg Incoterms® pravila putem korištenja novog Vodiča o prijevozu
 • odnos otpremnika i prijevoznika
 • osiguranje prijevoza
 • studije slučajeva

Kome je ovaj seminar bio namijenjen?      

 • tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu: prijevoznicima i svim tvrtkama koje ugovaraju Incoterms® pravila i prijevoz robe, rukovoditeljima i stručnjacima za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu, logistiku i špediciju, upravljanje rizikom i financiranje trgovine, korporativnim pravnicima 
 • odvjetnicima, konzultantima
 • akademskoj zajednici

Predavač

Dr. Oliver Peltzer, LL.M. je partner u Dabelstein & Passehl, odvjetničkom društvu sa sjedištem u Hamburgu, čije područje rada pokriva pomorsko i transportno pravo,  graditeljstvo i pravo osiguranja.

Potpredsjednik je ICC-eve Komisije za carine i olakšavanje trgovine te je specijaliziran za sve pravne aspekte međunarodnih dobavnih lanaca i logističkih rješenja te izgradnje priobalnih vjetroelektrana. Prije dolaska u Dabelstein & Passehl, bio je voditelj Odjela za pravne usluge i upravljanja rizikom u Volkswagen Logistics, a prije toga član upravnog odbora konzultantske tvrtke za rizične kapitale u novoj ekonomiji. Nadalje, g. Peltzer je bio arbitar u međunarodnim arbitražama te predstavnik ICC-a Njemačka i Federacije njemačke industrije u različitim nacionalnim i međunarodnim prijevoznim i logističkim raspravama, kao što su revizija ICC-evih Incoterms®2010 pravila ili nedavna reforma njemačkog prijevoznog prava. Također je predavač za prijevozno i logističko pravo na Tehničkom sveučilištu u Hamburgu. 


ICC-ev seminar "Novi modeli ugovora ICC-a  o trgovinskom zastupanju i o distribuciji - Kako maksimizirati njihovu korist u praksi?"

HGK, 9. lipnja 2016. godine

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirao je seminar "Novi modeli ugovora ICC-a  o trgovinskom zastupanju i o distribuciji - Kako maksimizirati njihovu korist u praksi?", 9. lipnja 2016. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Uz vodstvo renomiranog predavača, jednog od tvoraca ICC-evih modela o trgovinskom zastupanju i o distribuciji, obrađene su teme koje uključuju izbor distribucijskog sustava, izbor mjerodavnog prava, odštetu po isteku ugovora, mogućnost održavanja cijena i druge aktualne teme u distribuciji.  Ova pitanja obrađena su u svjetlu EU direktive o trgovinskim zastupnicima, EU uredbe o skupnom izuzeću vertikalne ponude i distribucijskih ugovora te odluka Europskog suda pravde i ostalih sudova.

Cilj seminara bio je pružiti praktične savjete za tvrtke u korištenju modela ugovora.

Kome je seminar bio namijenjen?

 • tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu – menadžerima, korporativnim pravnicima, stručnjacima za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu, upravljanje  rizikom i financiranje trgovine
 • konzultantima
 • odvjetnicima

Predavač

Horst Becker je odvjetnik u Münchenu i izvanredni profesor na Sveučilištu u Strasbourgu. Jedan je od autora ICC-evog modela ugovora o trgovinskom zastupanju i modela ugovora o distribuciji. Osnivač je odvjetničkog ureda Ariathes Rechtsanwälte, koji djeluje u Münchenu, Parizu i Berlinu. Posljednih 25 godina posvećen je međunarodnoj distribuciji. Predaje pravo distribucije na Sveučilištu u Strasbourgu i predavač je na mnogim seminarima diljem svijeta.


ICC-ev seminar ˝Financiranje trgovine – globalna pravila ICC-a, praksa i novi trendovi˝ 

HGK, 19. i 20. svibnja 2016.

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirala je 19. i 20. svibnja 2016. godine seminar Financiranje trgovine – globalna pravila ICC-a, praksa i novi trendovi u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Ovaj dvodnevni praktični seminar govorio je o najboljoj međunarodnoj praksi u primjeni dokumentarnih akreditiva, objašnjavajući najnoviji razvoj i probleme koji se odnose na tumačenje UCP 600 i revidiranih ISBP 745 – ICC- evih pravila za dokumentarne akreditive i međunarodne standardne bankarske prakse.

Seminar se također fokusirao na nove trendove u međunarodnim garancijama, s posebnim naglaskom na provedbu UPGP 758 pravila. Značajno vrijeme bilo je posvećeno operativnim pitanjima, praktičnim studijama slučajeva, primjerima i otvorenoj raspravi o temama koje pokriva.

Drugi dan seminara fokusirao se na aktualne teme iz područja trgovine: Forfaiting i URF (Jedinstvena pravila ICC-a za Forfaiting), faktoring, financiranje dobavnog lanca, BOP (bankovne obveze plaćanja) i pitanja usklađenosti u financiranju trgovine.

Kome je seminar bio namijenjen?

 • bankarskim stručnjacima koji se bave financiranjem trgovine, osobito u odjelima za dokumentarne akreditive, naplate, bankovne garancije i financiranje izvoza
 • ˝front office˝ bankarskim specijalistima, menadžerima za odnose s klijentima   
 • izvoznicima, uvoznicima i trgovcima
 • prijevoznicima, špediterima, osiguravateljima
 • menadžerima za bankovne rizike, internim revizorima
 • odvjetnicima, pravnicima i znanstvenicima

Predavač

Pavel Andrle istaknuti je član Bankarske komisije ICC-a, a ujedno i tajnik Bankarske komisije ICC-a Češka. Bio je uključen u reviziju Jedinstvenih pravila i običaja za dokumentarne akreditive kao član UCP 600 Savjetodavne grupe koju sačinjava više od četrdeset stručnjaka iz cijelog svijeta. Također je bio uključen u reviziju URDG 758.

U okviru Bankarske komisije ICC-a danas je član nekoliko radnih skupina: Radne skupine o garancijama, Savjetodavne skupine za forfetiranje te Savjetodavne skupine za bankovne obveze plaćanja (BOP).

Autor je publikacije „Dokumentarni akreditivi – Praktični vodič" te ˝Examination of documents under Documentary Credits˝.

Imenovan je stručnjakom ICC-a Češka za odgovaranje na upite povezane s dokumentarnim akreditivima i financiranjem, što uključuje i savjetodavne usluge i tehničku pomoć bankama i tvrtkama.

DOCDEX stručnjak je ICC-evog Centra za ekspertize pri ICC-evom Međunarodnom arbitražnom sudištu u Parizu i arbitar pri Arbitražnom sudištu u Vilniusu, Litva. Aktivni je trener u Global Trade Finance programu IFC-a (International Finance Corporation – član Grupe Svjetske banke) te glavni mentor za Finance of International Trade u Electronic Business School International.                        


ICC-ev seminar Osnove poslovanja s akreditivima – od sigurne realizacije posla do financiranja

21. travnja 2016.

ICC Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Zagrebačkom bankom organizirala je 21. travnja seminar ˝Osnove poslovanja s akreditivima – od sigurne realizacije posla do financiranja˝u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Uz vodstvo istaknutih bankarskih stručnjaka i korištenje primjera iz prakse, ovaj interaktivni seminar omogućio je sudionicima bolje razumijevanje korištenja akreditiva i njegovih prednosti u međunarodnom poslovanju, s ciljem umanjenja rizika, sigurne naplate i financiranja.

Teme seminara:

 • osnove akreditivnog poslovanja 
 • uloge prodavatelja (izvoznika) i kupca (uvoznika) i njihovih banaka
 • kako i zašto planirati i ugovoriti plaćanje akreditivom
 • prednosti korištenja akreditiva i dodatne mogućnosti umanjenja rizika i financiranja
 • primjere iz prakse 

Seminar je bio namijenjen:

 • manjim i srednjim tvrtkama koje posluju ili šire postojeće poslovanje na inozemna tržišta
 • tvrtkama koje nisu upoznate s akreditivnim poslovanjem te prednostima i mogućnostima korištenja akreditiva, a osobito stručnjacima iz prodaje i nabave koji ugovaraju komercijalne poslove i instrumente plaćanja i osiguranja
 • stručnjacima iz odjela financija koji upravljaju potraživanjima i novčanim tokom tvrtke 

Predavači:

 • Ivana Uzelac, CDCS – Certified Documentary Credit Specialist, specijalistica za dokumentarna plaćanja, Zagrebačka banka d.d.
 • Tomo Jelić, CSDG – Certified Specialist in Demand Guarantees, specijalist za financiranje trgovine i izvoza, Zagrebačka banka d.d.
 • Jana Novina Cukrov, direktorica Financiranja trgovine i izvoza, Zagrebačka banka d.d.
 • Specijalist za bankarsko pravo, Zagrebačka banka d.d. – čeka se potvrda imena

Okrugli stol ˝Primjena Bail-in klauzule – Problemi i moguća rješenja˝, u suorganizaciji HGK, ICC Hrvatska i DAB-a

1. ožujka 2016.

Cilj je bio upozoriti na štetne posljedice primjene ove klauzule na hrvatske izvoznike i u dijalogu s resornim ministarstvom i regulatornim tijelima pokušati pronaći rješenja.

Priopćenje


Okrugli stol – Izazovi i iskustva izvještavanja prema G4 smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje
 
20. studenog 2015.
 
Dana 20. studenog 2015. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je okrugli stol na temu izvještavanja prema G4 smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje. Okrugli stol organiziran je na inicijativu INA – Industrija nafte d.d., ICC Hrvatska, Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK. Cilj okruglog stola bio je upoznati dionike sa sadržajem izvješća pripremljenih od strane gospodarskih subjekata, izazovima s kojima su se susreli te načinom provedbe aktivnost za potrebe samog izvještavanja.

Moderatorica okruglog stola bila je Mirjana Matešić, ravnateljica HRPSOR-a, a Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC-a Hrvatska, pozdravila je skup istaknuvši važnost integriranog izvještavanja prema GRI smjernicama, osobito u okruženju izazova s kojima se suočava globalno gospodarstvo u vezi s klimatskim, okolišnim i socijalnim promjenama, čime su pitanja održivosti stavljena u centar poslovanja tvrtki, a time i izvještavanja.

Matija Hlebar, Podravka d.d., Martina Bilanović, CEMEX Hrvatska d.d. iAngelika Brnada, INA – Industrija nafte d.d. predstavili su vlastita iskustva u primjeni GRI smjernica prilikom izrade izvješća za vlastita poduzeća. Važnost strukturiranog pristupa unutar poduzeća izuzetno je važan te su svi izlagači istaknuli potrebu uključivanja svih dionika u poduzeću u smisli izrade samih izvješća. U raspravi su podijeljena iskustva i problemi u procesu uključivanja dionika, razgovaralo se i o obvezama uvođenja strožeg nadzora nad utjecajima dobavljača te ulozi i uključenosti uprave nad procesom izvještavanja i općenito upravljanja nefinancijskim utjecajima. Izneseni su i razlozi nedostatnog interesa dionika za nefinancijska izvješća te prijedlozi kako potaknuti interes.

U konstruktivnoj raspravi i predavači i sudionici istaknuli su mnoge dobre primjere i rješenja te je zaključeno da su razgovori ovakve vrste dobri i da ih treba redovno organizirati.


Seminar ˝Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja korisno za vašu tvrtku?˝

19. studenog 2015.

Međunarodna trgovačka komora – ICC Hrvatska u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatskom gospodarskom komorom organizirala je 19. studenog 2015., u Hrvatskoj obrtničkoj komori, seminar Zašto je usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja korisno za vašu tvrtku?.

Ovaj interaktivni seminar pomogao je sudionicima u boljem razumijevanju osnovnih pravila tržišnog natjecanja, prevencije, identifikacije i upravljanja rizikom i uputio ih na praktične alate/priručnike za uspješnu izradu ili unaprjeđivanje programa usklađenosti, uzimajući u obzir specifičnosti njihovog poslovanja.

Vrhunski stručnjaci predstavili su:

 • deset praktičnih savjeta za malo i srednje poduzetništvo,
 • glavne zone rizika i kako ih procjeniti,
 • obrasci kontrolnih pitanja (check liste),
 • kako riješiti temeljne izazove pri usvajanju i provedbi programa usklađenosti.

Seminar je bio namijenjen:

 • tvrtkama svih veličina koje žele izgraditi ili ojačati vlastiti program usklađenosti,
 • korporativnim pravnicima i odvjetnicima,
 • svim profesionalcima koji žele saznati više o izazovima  usklađenosti s pravilima zaštite tržišnog natjecanja.  

Predavači su bili:

 • Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća,  Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica, Odjel za međunarodnu i europsku suradnju, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 • Boris Babić, stariji partner, Babić & Partneri, Zagreb
 • Kaarli H. Eichhorn, izvršni savjetnik za pravo tržišnog natjecanja i odnose s vladom, General Electric Company (GE)
 • Esther Bronić, pravna savjetnica za središnju i jugoistočnu Europu, Philip Morris Zagreb
 • Diana Sergo, pravna savjetnica, Holcim Croatia
 • Irena Kajganić, Compliance Officer, Končar-Energetski transformatori d.o.o.
 • Gordana Vučemilović, direktorica pravnih poslova, Strateško distribucijsko područje Hrvatska, Atlantic grupa d.d.

Seminar "Kako povećati profit svoje tvrtke i smanjiti rizike kroz izbjegavanje korupcije?"

22. rujna 2015.

Seminar je bio namijenjen tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu – vlasnicima i užem menadžmentu, rukovoditeljima nadležnim za sukladnost, kontroling, izvoz, uvoz, upravljanje rizikom, prodaju i nabavu.

Koristeći primjere iz međunarodne prakse, seminar je obuhvaćao:

 • pojavne oblike, slabosti i rizike korupcije
 • prikaz punog troška protekle korupcije za samu tvrtku, koji seže daleko iznad samog troška plaćenog mita
 • načine i pravni okvir suzbijanja korupcije na međunarodnoj i nacionalnoj razini te na razini tvrtke
 • načine povećavanja profita svoje tvrtke i osiguravanja uspješnog poslovanja kroz suzbijanje korupcije
 • iskustvo hrvatske tvrtke na stranim tržištima

Glavni predavač bio je Dr. Maximilian Burger-Scheidlin, izvršni direktor Međunarodne trgovačke komore Austrija i ujedno član ICC Svjetskog vijeća - Pariz, BIAC-a, Komisije za borbu protiv korupcije i Bankarske komisije ICC-a te suurednik ˝Compliance Praxis˝.

Ostali predavači bili su: prof.dr. sc. Davor Derenčinović - predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Mirjana Matešić - ravnateljica HRPSOR-a; dipl.ing.el. Ivan Milčić - predsjednik uprave društva Končar Energetski transformatori d.o.o.


Seminar ˝Modeli ugovora ICC-a: Kako uspješno sastaviti međunarodni
ugovor po vlastitoj mjeri?˝

2. lipnja 2015.

Seminar je bio namijenjen tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu odnosno menadžerima, korporativnim pravnicima, stručnjacima za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu, upravljanje rizikom  te konzultantima i odvjetnicima a odazvali su se iz različitih područja poput primjerice naftne industrije, farmaceutike, prehrambene industrije, visokog obrazovanja i bankarstva.
Ciljevi seminara bili su unaprijediti teorijska i praktična znanja o sastavljanju ugovora, prepoznati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz nepostojanja jasno određenog ugovora, unaprijediti sposobnost odabira i korištenja odgovarajućeg modela ugovora, razumjeti obveze i odgovornosti koje proizlaze iz međuodnosa cijena, isporuke, plaćanja, jamstava, rješavanje sporova. Na seminaru se govorilo i o postupcima plaćanja i najčešćim uvozno-izvoznim dokumentima te funkciji prijevoznih dokumenata i njihovoj ulogu u postupcima plaćanja, metodama ublažavanja rizika i optimiziranja dobiti i uspostavi učinkovite strategiju pregovora. Rast poslovanja na međunarodnoj razini obvezuje poduzeća na sklapanje različitih ugovora sa stranim partnerima, kupcima, dobavljačima i posrednicima. Važan alat koji im u tome može pomoći su modeli međunarodnih ugovora ICC-a.

Predavač na seminaru bio je Koen Vanheusden, direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu, akreditirani predavač Incoterms 2010 pravila koji je ujedno i predsjedavajući radne skupine za izradu Međunarodnog kupoprodajnog ugovora i istaknuti član Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a.


Seminar Incoterms 2010 u praksi

22. travnja 2015.

Nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore - ICC Hrvatska, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, organizirao je 22. travnja u Vijećnici HGK seminar Incoterms 2010 u praksi, na kojem je sudjelovalo više od 50 predstavnika tvrtki iz različitih sektora gospodarstva  – trgovine, farmaceutike, elektroindustrije, bankarstva, inženjeringa, zatim otpremnici, konzultanti, odvjetnici itd., a svima je zajednička uključenost u međunarodnu trgovinu. Edukacija je, uz uvodni pregled 11 Incoterms pravila i korisne upute za odabir pravog Incoterms pravila, uključivala i praktične životne primjere i studije slučaja. Cilj seminara bio je produbiti razumijevanje veze među logističkim rješenjima svakog Incoterms®2010 pravila u ugovorima o kupoprodaji i financijskim, administrativnim i aranžmanima osiguranja, prijevoza, carina i PDV-a koji slijede tu ugovornu odluku.
Na kraju predavanja polaznicima su dodijeljeni certifikati. 

Glavna tajnica ICC Hrvatska, Sunčanica Skupnjak Kapić, naglasila je važnost stručnog znanja i kontinuiranog usavršavanja u području međunarodnog poslovanja. Ključno je da sve tvrtke i poduzetnici koji su uključeni u međunarodnu trgovinu imaju na raspolaganju instrumente, poput Incoterms pravila, koji im omogućuju da se što efikasnije bave svojim poslom, smanje troškove i rizik, povećaju izvoz, jačaju konkurentnost i čine daljnje iskorake u internacionalizaciji svog poslovanja. Incoterms pravila, koja je ICC prvi puta objavio 1936. godine, znatno olakšavaju poslovanje u okvirima globalne trgovine, a upućivanje na pravilo Incoterms u ugovoru o kupoprodaji jasno određuje obveze svake od strana i smanjuje rizik nastajanja spora. Ovaj globalno prihvaćen ugovorni standard redovito se ažurira kako bi bio u skladu s najnovijim trendovima u razvoju trgovine.

Edukaciju je vodio svjetski ugledni predavač Koen Vanheusden, direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu i akreditirani predavač Incoterms 2010 pravila, istaknuti član Komisije za trgovačko pravo i ICC praksu te predsjedavajući radne skupine za model međunarodnoga kupoprodajnog ugovora. Vanheusden ima više od 25 godina iskustva u međunarodnoj trgovini kao korporativni pravnik, odvjetnik i konzultant te je autor brojnih knjiga i članaka o raznim aspektima međunarodne trgovine.


Seminar ˝Financiranje trgovine - globalna pravila ICC-a, praksa i novi trendovi˝

12. i 13. veljače 2015.

Dvodnevni praktičan seminar „Financiranje trgovine – globalna pravila, praksa i novi trendovi" u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora ICC-a Hrvatska u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom održao se 12. i 13. veljače u HGK i okupio je pedesetak sudionika većinom iz bankarskog sektora, ali i iz kemijske, prehrambene, elektroindustrije, trgovine, inženjerstva itd. 

Seminar je usmjeren na aktualna pitanja financiranja trgovine te borbe protiv financijskog kriminala, s posebnim osvrtom na aktualna zbivanja na području akreditiva i bankovnih garancija te nove trendove. Predavač na seminaru bio je Pavel Andrle, stručnjak na području financiranja trgovine te tajnik Bankarske komisije ICC Češka.


˝Intelektualno vlasništvo i međunarodno poslovanje˝

25. studenog 2014.

Seminar je organizirao Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo i Hrvatskom gospodarskom komorom , a uključivao je aktualna pitanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u međunarodnom poslovanju.

Sudionicima je prezentiran pregled prava intelektualnog vlasništva i međunarodnog  sustava zaštite i plan ICC-a na tom području. Svoja iskustva u izboru zaštite intelektualnog vlasništva u međunarodnom poslovanju predstavile su tvrtke Kraš d.d., Ericsson Nikola Tesla d.d., Adriateh d.o.o. te Belupo d.d., a bilo je riječi i o zaštiti od krivotvorenja i piratstva te ICC BASCAP inicijativi za njihovo suzbijanje.

Program


Incoterms 2010 i Modeli međunarodnih ugovora ICC-a

22. listopada 2014.

Glavni je predavač Koen Vanheusden polaznike seminara upoznao s važnošću jasne i globalno usklađene naznake "isporuke", s 11 trgovinskih termina Incoterms 2010, njihovom pravilnom upotrebom te odabirom pravilnog Incotermsa. Govorio je i o modelima ugovora te kako ih koristiti. Predstavljen je novi model ICC ugovora o međunarodnoj prodaji, kao i ICC modeli ugovora o trgovinskom zastupanju i ugovora o distribuciji, model skraćenog ugovora, ICC model Ugovora o povremenom posredovanju i model Ugovora o povjerljivosti. Riječi je bilo i o nekim posebnim klauzulama i inicijativama kao što su ICC antikorupcijska klauzula, ICC načela za olakšavanje trgovinskih pregovora te ICC klauzule više sile.

Koen Vanheusden, direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu i akreditirani predavač Incoterms pravila, vodeći je član Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a te predsjedatelj radne skupine za model međunarodnog kupoprodajnog ugovora. Seminar je bio namijenjen tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu – stručnjacima za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu, logistiku i špediciju, upravljanje rizikom i financiranje trgovine, korporativnim pravnicima, konzultantima te drugim pružateljima usluga.

"Seminar 'Incoterms 2010 i Modeli međunarodnih ugovora ICC-a' pobudio je veliko zanimanje okupivši sudionike iz područja bankarstva, prerađivačke industrije, trgovine, špedicije i drugih grana", istaknula je Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC Hrvatska, otvarajući seminar 22. listopada u HGK, održan u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora – ICC Hrvatska i HGK. 


Stručni seminari „Kako sastaviti međunarodni kupoprodajni ugovor˝ i „Kako sastaviti međunarodni ugovor o trgovinskom zastupanju i o distribuciji˝

22. i 23. svibnja 2014.

Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska organizirao je 22. i 23. svibnja 2014. u prostorijama HGK dva stručna seminara pod nazivom „Kako sastaviti međunarodni kupoprodajni ugovor˝ (22. svibnja) i „Kako sastaviti međunarodni ugovor o trgovinskom zastupanju i o distribuciji˝ (23.svibnja).

Radi se o specijaliziranim predavanjima i radionicama usmjerenim sastavljanju i pregovaranju međunarodnih poslovnih ugovora temeljem ICC modela ugovora s praktičnim vježbama i primjerima. Seminari su posebno namijenjeni poduzetnicima koji se bave međunarodnom trgovinom, izvoznicima i uvoznicima, odvjetnicima, menadžerima i konzultantima. 

Predavač je bio gospodin Koen Vanheusden, predsjedavajući ICC Radne skupine za međunarodnu trgovinu, stručnjak za trgovačko pravo te direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu. Također, g. Vanheusden napisao je brojne publikacije o različitim aspektima međunarodne trgovine te je  predavač na nekoliko belgijskih sveučilišta.


VODIČ ICC-a  ZA IZVOZ I UVOZ - sve što morate znati o svjetskoj praksi međunarodnog poslovanja

12. - 13. prosinca 2013.

Seminar je bio namijenjen izvoznicima, uvoznicima, poduzetnicima početnicima, prijevoznicima, stručnjacima iz bankarskog sektora, osiguravateljima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarskim subjektima koji su uključeni u međunarodno poslovanje.
Seminar uključuje globalne standarde međunarodnog poslovanja, poput:
Incoterms 2010 pravila, ICC Model međunarodnog kupoprodajnog ugovora, ugovore o trgovinskom zastupanju i distribuciji, pregled izvozno/ uvoznih isprava, carine, ATA karneti, međunarodni prijevoz, međunarodna plaćanja, faktoring, e- trgovina, dokumentarne akreditive i osiguravanje međunarodnih transakcija, intelektualno vlasništvo te arbitražna pravila.
Radni jezik seminara: hrvatski i engleski uz simultani prijevod.


Seminar ˝Nova Međunarodna standardna bankarska praksa za pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima - ISBP 2013 i Nova Jedinstvena pravila o bankovnim obvezama plaćanja (JPBOP)˝

16. prosinca 2013.

Seminar je bio namijenjen izvoznicima i uvoznicima, otpremnicima i prijevoznicima, bankarima, kao i ostalim stručnjacima koji se bave bankarskim poslovanjem i područjem upravljanja rizikom.
Radni jezik seminara: engleski, uz simultani prijevod na hrvatski jezik.


Seminar VODIČ ICC-a ZA IZVOZ I UVOZ - sve što morate znati o svjetskoj praksi međunarodnog poslovanja

12. i 13. prosinca 2013.

Hrvatski nacionalni odbor – ICC HRVATSKA 12. i 13. prosinca 2013. organizirao je dvodnevni stručni seminar prigodom promocije prijevoda nove publikacije VODIČ ICC-a ZA IZVOZ I UVOZ - sve što morate znati o svjetskoj praksi međunarodnog poslovanja.

Seminar je bio namijenjen izvoznicima, uvoznicima, poduzetnicima početnicima, prijevoznicima, stručnjacima iz bankarskog sektora, osiguravateljima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarskim subjektima koji su uključeni u međunarodno poslovanje.
Seminar je obuhvatio globalne standarde međunarodnog poslovanja, poput:
Incoterms 2010 pravila, ICC Model međunarodnog kupoprodajnog ugovora, ugovori o trgovinskom zastupanju i distribuciji, pregled izvozno/ uvoznih isprava, carine, ATA karneti, međunarodni prijevoz, međunarodna plaćanja, faktoring, e- trgovina, dokumentarni akreditivi i osiguravanje međunarodnih transakcija, intelektualno vlasništvo te arbitražna pravila.


Seminar INCOTERMS 2010 PRAVILA

Zagreb, 26. listopada 2012. 

Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska) održao je 26. listopada u Vijećnici HGK stručni seminar pod nazivom „Incoterms 2010 pravila." Seminar je bio namijenjen izvoznicima, uvoznicima, transportnim tvrtkama, stručnjacima iz bankarskih institucij, osiguravateljima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarskim subjektima u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini. Cilj seminara bio je što bolje upoznavanje s promjenama revidiranih pravila.

Gđa Sunčanica Skupnjak Kapić, glavna tajnica ICC-a Hrvatska i direktorica Sektora za međunarodne odnose HGK, nakon uvodnog pozdrava naglasila je da je  Međunarodna trgovačka komora u rujnu 2010. objavila novo izdanje međunarodno prepoznatljivih trgovačkih termina Incoterms® 2010, koja su nastupila na snagu 01. siječnja 2011.godine, koja su u širokoj primjeni u trgovačkoj praksi te postaju neizostavan element kupoprodajnog ugovora. Također, gđa Skupnjak Kapić je istaknula kako nova Incoterms pravila pobuđuju veliki interes gospodarstvenika.

Direktorica Centra za poslovne informacije HGK, Lidija Švaljek, održala je predavanje o promjenama u poslovanju hrvatskih tvrtki nakon ulaska u EU. Napomenula je da će nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju uvjeti trgovinske razmjene biti određeni međunarodnim ugovorima koje je sklopila Europska unija. U odnosima s EU doći će do određenih promjena, kao npr. do ukidanja carina u izvozu vina, šećera, mlade govedine, pojedinih riba i ribljih prerađevina, ukidanja raznih pratećih dokumenata te mogućnosti korištenja ugovora o slobodnoj trgovini koje RH nema, nego ih je sklopila Europska unija.Nadalje, gđa Švaljek je naglasila kako će doći i do velikih promjena koje se tiču carinske tarife i primjene svih mjera nakon što uđemo u EU. To znači da ulaskom u EU prestaje vrijediti Zakon o carinskoj tarifi, protokol o pristupanju RH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) te svi ugovori o slobodnoj trgovini. Nadalje, od dana stupanja RH u EU, počinje se primjenjivati zajednička carinska tarifa i TARIC (integrirana carinska tarifa Europske zajednice) kao i primjena svih tarifnih i netarifnih mjera.

Gospodin Koen Vanheusden, predsjedavajući radne skupine za medunarodnu trgovinu ICC-a, pravni stručnjak te direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu, u uvodu je istaknuo značaj  revidiranih Incoterms 1020 pravila, te je naglasio kako se ugovori koji su potpisani prema prijašnjim pravilima i dalje primjenjuju. Također, naglasio je i kako Incoterms nije zakon, već je to skup prijedloga za primjenu kojem je cilj olakšanje poslovanja.Vanheusden je također predstavio i 11 Incoterms pravila te kako ih pravilno koristiti, dokumente, poreze, carine i financijski obračun te je izložio brojne primjere iz prakse. Riječi je bilo i o novom ICC Modelu međunarodnoga kupoprodajnog ugovora, što novi model ugovora čini boljim.


Seminar ICC ARBITRAŽNA PRAVILA 2012

Zagreb, 06. rujna 2012.

Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska) održao je 6. rujna u Vijećnici HGK stručni seminar pod nazivom „ICC Arbitražna pravila 2012." budući da je Međunarodna trgovačka komora izdala revidirana Arbitražna pravila koja se primjenjuju od 1. siječnja 2012.g. Seminar je bio namijenjem arbitrima, tvrtkama, odvjetnicima te svima ostalima koji su bili zainteresirani.

Pozdravni je govor održala Sunčanica Skupnjak Kapić, direktorica Sektora za međunarodne odnose te glanva tajnica ICC Hrvatska te je naglasila kako sve veća internacionalizacija poslovanja povećava potrebe međunarodne poslovne zajednice za novim načinima rješavanja potencijalnih sporova.

O novim arbitražnim pravilima Međunarodnog arbitražnog sudišta MTK, koja su na snagu stupila 1. siječnja 2012. godine, govorio je dr. Andreas Reiner iz Reiner & Partner u Beču. Kako je istaknuo, u tim su pravilima zadržane temeljne karakteristike ICC arbitraže, usvojena su pravila za investicijsku arbitražu, unaprijeđeni su aspekti troškova i vremena itd. Napomenuo je i kako je u arbitražu uključeno 139 zemalja, a arbitri dolaze iz 78 zemalja. Arbitražna pravila 2012. se ponajviše odnose na investicije privatnih investitora, ali i država. Pravila su sastavljena tako da su razumljiva bilo gdje u svijetu. Također, prednjače sporovi iz sektora graditeljstva, energetike i telekomunikacija.

Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić s Pravnog fakulteta u Zagrebu u uvodu je govorio o Arbitraži u Hrvatskoj te Arbitražnim pravilima 2012., kao i o razlikama u zamjeni arbitra, pravilima postupka, mjestu arbitraže, mjerodavnom pravu te o samom vođenju arbitražnog postupka.

Profesori s Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Siniša Petrović i prof.dr.sc. Davor Babić su govorili o zadaćama arbitražnog suda, kao i o hitnom arbitražnom postupku, pravorijeku i provjeri pravorijeka os strane ICC Arbitražnog suda, financijskim aspektima ICC arbitraže, popisu za ICC arbitražnim klauzulama, itd.


Seminar ''Nova Incoterms® 2010 pravila'',

Zagreb, 9. prosinca 2010.

Seminar „Nova Incoterms® 2010 pravila" u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore ICC Hrvatska održan je 9. prosinca u dvorani Kornati HYPO Centra u Zagrebu. Cilj je seminara bio upoznati članice s revidiranim pravilima Incoterms® 2010, a bio je namijenjen izvoznicima, uvoznicima, špediterima, bankarima, osiguravateljima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarskim subjektima koji pravila Incoterms koriste u svakodnevnom radu.

Otvarajući seminar te predstavljajući predavače, potpredsjednica HGK i glavna tajnica Nacionalnog odbora ICC-a Hrvatska Dunja Konjevod, naglasila je kako je seminar „Nova Incoterms® 2010 pravila" organiziran kako bi se svi zainteresirani što bolje upoznali s promjenama do kojih će doći stupanjem na snagu novih Incoterms 2010 pravila 1. siječnja 2011. godine.

Prof. dr. Marina Dabić sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu govoreći o upotrebi Incoterms pravila u poslovanju hrvatskih tvrtki navela je i rezultate istraživanja koje su proveli o najvažnijim značajkama Incotermsa 2000.

O razvoju Incoterms pravila u sklopu međunarodne trgovine, reviziji pravila u 2010. i glavnim promjenama, govorili su i inozemni stručnjaci u tom području Asko Räty, član ICC Incoterms Panela te Lauri Railas, član radne skupine MTK, koja je radila na reviziji novih Incoterms 2010 pravila. Riječi je bilo i o pregledu pojednih Incoterms 2010 pravila u području sigurnosti, elektronskoj trgovini, troškovima iskrcaja, rizicima u pomorskom osiguranju te ambalaži.


SEMINAR "Ujednačena pravila za garancije na poziv – UPGP758 MTK, Izdanje 2010" 

11. lipnja 2010.

Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije HGK i Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska organizirali su stručni seminar "Ujednačena pravila za garancije na poziv – UPGP758 MTK, Izdanje 2010", koji je održan 11. lipnja 2010. godine u Vijećnici HGK.

Ujednačena pravila za garancije na poziv – UPGP 758 Međunarodne trgovačke komore, nakon dvije i pol godine rada na reviziji, usvojena su od strane Izvršnog odbora Međunarodne trgovačke komore u prosincu 2009. godine, a nakon što su ih poduprli članovi Bankarske komisije i Komisije za trgovačko pravo i praksu MTK, pod čijim okriljem je i rađena revizija. Seminar je bio namijenjen bankarima, izvoznicima, uvoznicima, odvjetnicima i svim ostalim gospodarstvenicima i stručnjacima vezanim uz garancije.

Glavni predavač na seminaru bila je gđa. Andrea Hauptmann, direktor Odjela za garancije Raiffeisen Zentralbank Austrija u Beču, koja je kao iskusan praktičar u poslovanju sa garancijama bila član UPGP 758 Radne Grupe za izradu nacrta. Gđa. Hauptmann je na seminaru predstavila nova Ujednačena pravila za garancije na poziv - UPGP 758 te pružila detaljan uvid u nova Pravila, prateći članke UPGP i životni ciklus garancije.

O hrvatskim iskustvima i bankarskim garancijama u hrvatskoj sudskoj praksi govorili su prof. dr. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Marko Topić, voditelj Odjela međunarodnih pravnih poslova, Direkcija pravnih poslova, Hrvatske banke za obnovu i razvitak.


Seminar "UCP 600 i ISBP – Novi alati i rješenja za međunarodno financiranje trgovine"

24. i 25. ožujka 2009.

Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive UCP 600 predstavljaju šestu reviziju od kada su pravila prvi put objavljena, a u primjeni su od 1. srpnja 2007. godine. Komisija za bankarsku tehniku i praksu ICC-ja ubrzo je usvojila i Međunarodnu standardnu bankarsku praksu za pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima ISBP.

U organizaciji Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore – ICC Hrvatska, u Zagrebu, 24. i 25. ožujka u HGK održao se stručni seminar na temu "UCP 600 i ISBP - Novi alati i rješenja za međunarodno financiranje trgovine".

Na dvodnevnom seminaru o UCP 600 i ISBP koji je održao g. Vincent O'Brien, član Komisije za bankarsku tehniku i praksu ICC-a, sudionici su imali priliku detaljno se upoznati s ovim pravilima, a poseban naglasak je bio na praktičnim iskustvima u njihovoj primjeni.


Stručni seminar "Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive"

11. lipnja 2007.

Stručni seminar ˝Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive˝ održan je 11.06.2007. u Vijećnici HGK u organizaciji Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije i Hrvatskog nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska). Na seminaru se okupilo 86 sudionika, domaćih i inozemnih, mahom iz područja bankarstva i gospodarstva, ali i iz akademskih institucija.

Predavač je bio gospodin Vincent O'Brien, prvi direktor Electronic Business School of Ireland, član Komisije za bankarsku tehniku i praksu koji je sudjelovao u procesu revizije UCP-a. Gospodin O'Brien je glavni tvorac sadržaja za UCP 600 online usavršavanje 'UPSKILL600' koji je službeno potvrđen od ICC-a. Seminar je otvorila gđa Mirjana Kovačić, direktorica Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije HGK, koja se posebno osvrnula na značenje i aktivnosti ICC-a te na postignuća Hrvatskog nacionalnog odbora ICC-a. Gospodin O'Brien je istaknuo da Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive - UCP, predstavljaju najuspješnija privatna pravila za poslovanje ikad razvijena. Naime, ova pravila koja se primjenjuju u akreditivnom poslovanju prilikom financiranja svjetske trgovine, prihvaćena su u cijelom svijetu, bez obzira na razlike u pravnim i gospodarskim sustavima. Nakon trogodišnjeg revizijskog postupka usvojen je UCP 600 čija primjena počinje 1. srpnja 2007. u cijelom svijetu. Bit revidiranih pravila ogleda se u njihovom pojednostavljenju, preciznosti i jasnoći što će uvelike olakšati akreditivno poslovanje i pridonijeti većoj pravnoj sigurnosti svih subjekata uključenih u takvo poslovanje. Osim objašnjenja značaja UCP pravila i osvrta na revizijski proces, te ulogu dokumentarnih akreditiva u međunarodnoj trgovini, O' Brian je koncizno i s praktičnog stajališta govorio o prirodi dokumenata, subjektima akreditivnog poslovanja, ciklusu dokumentarnog akreditiva, ulozi banka, akreditivne, avizirajuće, konfirmirajuće i nominirane banke, novoj koncepciji pojma 'honour' koji uključuje plaćanje po viđenju, odgođeno plaćanje ili akceptiranje, te definiciji negociranja. Detaljno je pojašnjeno što čini zadovoljavajuću prezentaciju prema UCP 600, kako se vrši pregled predočenih dokumenata, a analizirane su s osobitom pažnjom odredbe o rokovima i prekluziji, o trgovačkoj fakturi, ispravama o osiguranju i pokriću, prijevoznim ispravama, neurednim dokumentima te brojna druga pitanja vezana uz dokumentarne akreditive. Tijekom seminara sudionici su dobili dvojezičnu, hrvatsko-englesku verziju UCP 600 koja je upravo izašla iz tiska, što im je dodatno olakšalo praćenje izlaganja. 

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora