HGK Županijska Komora Split - Trgovina
   
Gospodarski profil  

Općenito
Industrija
Turizam
Pomorstvo
Trgovina
Cestovni, želj. i zračni promet
Graditeljstvo
Bankarstvo i osiguranje
Polj., preh. industrija i ribarstvo
 
 
 
 POZICIJA : Općenito / Trgovina 
Trgovina

Čitav splet okolnosti posljednjih je godina imao za neizbježnu posljedicu izrazite promjene u strukturi gospodarstva na području čitave zemlje, pa otuda i na području Splitsko-dalmatinske županije.

Promjenjene okolnosti poticale su promjene u strukturi gospodarstva u korist djelatnosti trgovine. Tako trgovina zauzima visoko mjesto sa oko 45% u sveukupnom broju gospodarskih subjekata. Ti subjekti ostvaruju oko 40% ukupnog prihoda gospodarstva Županije i zapošljavaju oko 15% od ukupno zaposlenih djelatnika u županijskom gospodarstvu.

Očituje se i u velikoj mjeri i realizira snažni interes za ulaganjima u trgovinu. Nosioci interesa i procesa ulaganja su domaće i inozemne trgovinske tvrtke odnosno trgovinski lanci.

Rezultati velikih investicijskih ulaganja su suvremeni trgovinski kapaciteti različitih kategorija koji potrošačima nude kvalitetne usluge i strukturu ponude uz uvjete prilagođene različitim segmentima potrošača glede njihove kupovne moći.

Maloprodajna mreža prodavaonica svih oblika dosegla je broj od oko 3.000 i prostorno je koncentrirana pretežito u gradskim i prigradskim naseljima, dok rastući broj seoskih naselja sve više ovisi o ambulantnoj trgovini u opskrbljivanju dobrima za svakodnevnu potrošnju. To je neminovno posljedica procesa depopulacije prostora sa seoskim naseljima, a koncentracije stanovnika u gradskim i prigradskim sredinama i uskom obalnom pojasu Županije čemu se trgovina kao djelatnost u primarnoj funkciji opskrbljivanja samo prilagođava.

Značajnije trgovinske tvrtke na području Županije koje čine okosnicu sustava maloprodaje, veleprodaje i time ukupnog opskrbljivanja stanovništva, turističkih posjetilaca i dijela gospodarstva su: BRODOMERKUR Split, KERUM Split, TOMMY Split, STUDENAC Omiš, SUPER KONZUM Split, ROBOT COMMERCE Split, MERKATOR Split, ANTONIO TRADE Split, KAUFLAND Split, PRIMAG Split, GETRO Kaštel Sućurac i MERCATONE Kaštel Sućurac.

 
 

Prilagoditi tiskanju   Mapa sitea   Login