© Hrvatska gospodarska komora, 2005.
Petra Commerce d.o.o., Zagreb
Petrine pletilje
Iz bogate stoljetne tradicije ručnog rada u Hrvatskoj, modna dizajnerica Mina Petra izabrala je za svoj stvarateljski rad pletenje i vezenje. U suradnji s marljivim i nadarenim pletiljama tako nastaju atraktivne kolekcije ekskluzivnih moderno dizajniranih odjevnih predmeta od vune i konca, nadahnutih hrvatskim narodnim motivima. Spajanjem tradicionalnoga i modernoga u oblikovanju odjeće, Petrine pletilje su stvorile novi prepoznatljivi hrvatski proizvod s obilježjima nacionalnog suvenira. Ti unikatni ručni radovi, umjetnički oblikovani, visoke kvalitete i od čiste runske vune, dio su hrvatskog kulturnog identiteta.