© Hrvatska gospodarska komora, 2005.
BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., Dugo Selo

Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zagreb djeluje 110 godina i danas je najznačajnija domaća tvrtka iz područja znanstvenoistraživačkog rada na oplemenjivanju i sjemenarstvu ratarskih kultura. Bc hibridi kukuruza najzastupljeniji su na hrvatskom tržištu, a prodaju se sve više i u inozemstvu (Slovenija, BiH, Portugal, Turska, Iran, Ukrajina, Mađarska, Makedonija, Srbija, Španjolska, Italija, Njemačka, Kosovo, Kazahstan, …). Sortiment pšenice Bc Instituta (80 sorata priznatih u Hrvatskoj i inozemstvu) zadovoljava velik dio hrvatskog tržišta, a predstavlja vrhunski domet u oplemenjivanju pšenice (rodnost, stabilnost, kvaliteta). Uz kukuruz i pšenicu u proizvodnom programu Bc Instituta su ozimi i jari ječam, jara zob, soja, ozimi tritikale i krmno bilje.

BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.
Rugvica
Dugoselska 7
10370 Dugo Selo
tel:+385 (0)1/2781-510
fax:+385 (0)1/4854-076
e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr
www.bc-institut.hr